Kresťanský život

Prečo chvály opakujeme

Opakovať? Znova?

Mnohí dnešní kresťania sú pobúrení opakovaním spoločných chvál.

Dnešná doba plná informácii volá po čerstvých nápadoch, nových informáciách. Prečo znovu čítať niečo, čo som už čítal? Prečo znovu počúvať niečo, čo som už počul? Nové informácie sú predsa dostupné okolo nás ako nikdy predtým.

Vieme však, čo nám spôsobuje náš nevídaný prístup k týmto všetkým novinkám? Všetko naznačuje tomu, že nám hrozí, že sa staneme povrchnými, nie múdrejšími či vyspelejšími. Behať svojimi očami po papieri a vyslovovať slová piesne nie je to isté, ako prežiť túto skutočnosť v srdci. Naše srdcia sa jednoducho nehýbu tak rýchlo, ako naše oči a ústa.

To robí zo spoločného uctievania dôležitý liek na chorobu, ktorá nás v súčasnosti trápi.

Nauč sa cítiť pravdu

Berte Žalm 136 ako Božie výstražné svetlo, že naša novoobjavená intolerancia k opakovaniu nie je v súlade s tým, čo znamená byť človekom. Tento Žalm má 26 veršov a každý verš sa končí slovami: „… lebo Jeho milosť trvá naveky!“ Opakovane hovorí o Božej dobrote a zvrchovanosti, o Jeho divoch a stvorení sveta, o tom, ako vyslobodil svoj ľud z otroctva a dal mu zasľúbenú zem.

Dvadsaťšesťkrát sa v tomto Žalme opakuje refrén — a ani raz to nie je zbytočné. S každým novým veršom sa oslavuje ďalšia Božia vlastnosť alebo záchrana, a naše duše sú každým oslavným opakovaním dostávajú hlbšie do Jeho neochvejnej, naveky trvajúcej láske.

Cieľom piesne nie je spraviť z Jeho neochvejnej lásky „starý klobúk“, ale pomôcť nám cítiť ju nanovo a v novej hĺbke. Tanec každého jedného verša, s návratom ku každému jednému refrénu, je navrhnutý tak, aby niesol pravdu o Božej nezlomnej láske stále hlbšie do vnútornej bytosti človeka. Tento Žalm nie je pojednaním o neochvejnej a vytrvalej Božej láske, ale tým, čo nazývame rozjímaním, vytvoreným tak, aby pomohlo rozšíriť realitu jeho lásky z informácie nachádzajúcej sa na povrchu nášho mozgu do nášho srdca.

Ak odchádzate znudení (nezasiahnutí), nepochopili ste pointu. Ale ak odchádzate s tým, že Boh sa vryl hlboko do vašej duše (pociťujete nanovo jeho silu a sladkosť jeho lásky), bol si nesení Duchom Svätým.

Viac než len slová

Boh stvoril ľudí, aby rozjímali. To je však vec, ktorá sa v dnešnej dobe neustále vytráca. Boli sme stvorení, aby sme premýšľali hlboko o jeho pravde, aby sme neboli len informovaní, ale aby sme premýšľali o realite do hĺbky a nie aby sme sa len pohli k ďalším informáciám.

Nekresťanské formy rozjímania sa snažia vyprázdniť myseľ a zažiť nejakú formu bezvýznamného osvietenia. Ale kresťanské rozjímanie napĺňa myseľ biblickou pravdou a snaží sa vychutnávať si každé sústo.

Na rozdiel od obyčajného čítania, dokonca aj pomalého čítania, kde sa myseľ aj oči hýbu istým tempom, nás rozjímanie spomaľuje. Zastavíme sa a premýšľame. Čítanie nás necháva kráčať stále rovno, zatiaľ čo rozjímanie skôr špirálovito obmedzovaním informácií a snažením sa aplikovať ich v srdci, aby sme skutočne zažili pravdu a nechali ju preniknúť našou mysľou na našej ceste ďalej.

Rozjímajme spoločne

Jedným z výnimočných aspektov spoločného uctievania je možnosť rozjímať spoločne. Vrcholom dobrej kázne je zvyčajne forma spoločného rozjímania, ktorú vedie kazateľ, keď krúži okolo hlavnej myšlienky a slovami vtkáva jej dobro do našich sŕdc.

A vrcholy našich najlepších spoločných chvál v piesni sú v podstate meditatívne. Nie je to objavovanie tajomných veršov, ktoré spoja naše srdcia a ťahajú nás vyššie k nebesiam, ale návrat k refrénu, ktorý je obohatený kaďou ďalšou slohou. Tieto verše nám poskytujú nové informácie, ale je to refrén, ktorý poznáme tak dobre, a ktorý vtláča pravdu stále hlbšie do našich duší. Strofy a refrén nám spoločne pomáhajú ešte lepšie spoznať skutočnosť, keď spoločne dostávame pravdu z našich hláv do našich sŕdc. Pomáhajú nám skutočne zažiť a byť zasiahnutí pravdou, nielen bezmyšlienkovite opakovať slová stále dookola.

A až keď sme prijali pravdu do srdca, do jadra našej duše, nové veci začnú rásť vo vašom vnútri a budú vás premieňať. Rozjímaním získavame pravdu do našej duše a tá mení aj jej najhlbšie kúty, takže naše konanie je úplným odrazom našej duše.

Cieľavedomé opakovanie spoločných chvál nás posilňuje, aby sme neboli zmenení len ako jedinci, ale aj ako ľud. Nielen pravdu, ktorú čítame, ale pravda, ktorú spievame – a spievame často a prijímame ju do srdca – nás pretvára a tvaruje pre život uctievania.

Možno tento týždeň budeš mať príležitosť znova zažiť spoločné „opakovanie“ a snáď miesto sťažovania dokážeš nájsť novú cestu k vychutnávaniu Božej lásky.

Poznámka redaktora: Prevzaté z: Chcemviac.com

David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.