Zakladanie zborov

Prečo zakladať zbory: Lekcia z histórie

V roku 1820 existoval jeden kresťanský zbor na každých 875 amerických obyvateľov. Ale v období medzi rokmi 1860-1906 založili americké protestantské cirkvi jeden nový zbor na každých nových 350 obyvateľov, vďaka čomu na začiatku prvej svetovej vojny existoval jeden zbor na každých 430 obyvateľov.  V roku 1906 mala viac ako tretina zborov v krajine menej ako 25 rokov.[1] Výsledkom toho bolo, že percento americkej populácie zapojenej v živote zboru stabilne rástlo. Napríklad v roku 1776 bolo 17 % americkej populácie „náboženskými stúpencami“, ale toto číslo do roku 1916 vzrástlo na 53  %.[2]

Avšak po prvej svetovej vojne, obzvlášť medzi najväčšími protestantskými denomináciami, zakladanie zborov z rôznych dôvodov upadlo. Jedným z hlavných problémov bolo, že sme sa hrali na „vlastnom piesočku“. Keď už bola kontinentálna Amerika pokrytá mestami, osídleniami, zbormi a cirkevnými budovami v každom meste, vznikla zo strany starších zborov silná opozícia voči tomu, aby bol v ich štvrti založený akýkoľvek nový zbor. Ako sme už predtým videli, počas prvých pár desiatok rokov sú nové zbory zvyčajne veľmi efektívne v oslovovaní nových ľudí a takisto viac rastú. Ale drvivá väčšina amerických kongregácií dosahuje svoj vrchol vo veľkosti počas prvých dvoch alebo troch dekád svojej existencie a potom stagnuje alebo sa pomaly zmenšuje. [3]Dôvodom sú faktory, ktoré sme už predtým spomínali. Nevedia prijať a včleniť nových ľudí či skupiny ľudí tak dobre ako nové zbory. Avšak staršie zbory sa boja konkurencie zo strany nových zborov. Najväčším cirkevným denomináciám s centralizovaným vedením sa v obmedzení rozvoja nových zborov v mestách darilo najviac. Výsledkom však bolo, že počet členov týchto najsilnejších denominácii sa za posledných 20-30 rokov značne zmenšil.[4]

A čo sa teda môžeme z histórie naučiť? Členstvo v zboroch a návštevnosť kostolov v Spojených štátoch klesá a tento pokles je stále výraznejší. Nie je možné zvrátiť to nijakým iným spôsobom, ako tým, vďaka ktorému tieto čísla predtým pozoruhodne rástli. Musíme zakladať zbory v takom pomere, aby počet zborov na každých 1000 obyvateľov začal znovu rásť, a nie ďalej klesať, ako to je už od prvej svetovej vojny.

[1] Lyle Schaller, 44 Questions for Church Planters [44 otázok pre tých, ktorí zakladajú zbory] (Nashville: Abingdon, 1991), s.14-26.

[2] Roger Finke a Rodney Stark, The Churching of America 1776-1990 [„Pocirkevňovanie“ Ameriky 1776-1990] (New Brunswick: Rutgers, 1992) s.16.

[3] Schaller, 44 Questions, [44 otázok] s.23.

[4] Pozri Schallerovo dokazovanie, že nedostatok zakladania zborov je jednou z hlavných príčin úpadku hlavných protestantských cirkev. Ibid, s.24-26. Finke a Stark ukazujú, ako nezávislé zbory (napríklad baptisti), ktoré mali slobodu zakladať zbory bez prekážok, rozmnožili svoje počty. Churching, s.248.

Tim Keller

bol zakladateľom cirkevného zboru Redeemer Presbyterian Church (PCA) na Manhattane, predsedom organizácie Redeemer City to City a spoluzakladateľom organizácie The Gospel Coalition. Napísal množstvo kníh vrátane knihy The Reason for God. S manželkou Kathy mali tri deti.