Biblia a teológia

17. február

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi.

Ján 1:40-41

Je veľa spôsobov, ako sa človek môže stretnúť s Ježišom. Ondrej i Ján (to je ten druhý z dvojice, budúci autor tohto evanjelia) sa s Ním stretli vďaka tomu, čo počuli od svojho „kazateľa“ Jána Krstiteľa. Čítame o nich, že počuli od Jána a šli za Ježišom. To je zmysel kázaného slova. Aby ho ľudia nielen počuli, ale i Ježiša nasledovali. Počuť, ale nenasledovať, znamená počuť nadarmo, zbytočne.

Šimon Peter sa s Ježišom stretol vďaka svedectvu svojho brata Ondreja. Veď niet väčšej radosti, ako je radosť zo spasenia, ktoré Ježiš dáva. S ňou sa chce človek podeliť, a to najradšej so svojimi najbližšími. Práve to robí Ondrej, ktorý so svedectvom začína na pôde svojej rodiny: …našiel najprv svojho brata Šimona. Jemu vydá svedectvo o tom, koho našiel v Ježišovi.

Neraz je však naša rodina tou najťažšou pôdou pre svedectvo. Mnohí majú skúsenosť s tým, že ich svedectvo je odmietané, už či rodičmi, deťmi, súrodencami alebo manželskými partnermi. Vtedy naša radosť zo spasenia je skalená bolesťou z odmietnutia. Ale keď nemôžeme hovoriť s nimi o Ježišovi, môžeme hovoriť o nich s Ježišom. A čakať v nádeji na Boží čas v ich živote.

Čo teda robí Ondrej? Najprv vyhľadá svojho brata, potom mu vydá svedectvo a nakoniec to najdôležitejšie: Priviedol ho k Ježišovi. Ondrej nemohol urobiť cirkvi väčšiu službu, ako keď priviedol svojho brata k Ježišovi. My si už dnes nedokážeme predstaviť cirkev bez Petra, ktorý v nej zohral veľmi dôležitú úlohu. Keby bolo v cirkvi viacej Ondrejov, možno by v nej bolo i viac Petrov.

Ondrej sa od tejto chvíle stane známym ako Ondrej, brat Šimona Petra. Celý svoj život prežije v tieni svojho oveľa známejšieho brata. To je neraz údel niektorých detí, alebo súrodencov. Prežijú svoj život v tieni svojich slávnych rodičov, prípadne súrodencov. Ale nemôže byť každý Petrom. Stačí, keď budeme Ondrejom, človekom, ktorý druhých privádza k Ježišovi.

Pane, ďakujeme za všetkých Ondrejov, bez ktorých by nebolo ani Petrov.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal