Aktuálne témy Cirkev a služba

Prehráva cirkev zápas o formovanie kresťanov?

Spomedzi mnohých spôsobov, ktorými rok 2020 trestá pastorov, je jedným z najviac skľučujúcich spôsob, akým COVID-19 ešte viac urýchlil už aj tak znepokojujúcu tendenciu kresťanov nechať sa formovať viac online životom a jeho partizánskym ideologickým ekosystémom ako životom v cirkvi a jej formačnými praktikami.

Už pred pandémiou COVID-19 to bola pre pastorov ťažká bitka. Digitálny vek a v širšom zmysle náš sekulárny vek výrazne rozšíril horizont myšlienok, ktoré formujú kresťanov. Cirkev je čoraz viac iba jedným hlasom medzi mnohými, ktoré hovoria do života kresťana. Zvyk bohoslužieb v kostole môže zaberať dve hodiny kresťanovho týždňa. Ale podcasty, rozhlasové relácie, káblová televízia, sociálne médiá, streamovaná zábava a ďalšie formy médií dostávajú až 90 hodín jeho týždňa.

Ako môže niekoľko hodín kresťanskej formácie (a počas COVIDu možno nula hodín) konkurovať prílivovej vlne médií, ktorá sa preháňa ľuďmi? Aj pastoračne najefektívnejší pastieri sa budú s námahou usilovať strážiť stáda pred mnohými hlasmi, ktoré ich ovplyvňujú. Pastori cítia váhu tejto pretrvávajúcej výzvy, ktorú rozporuplná COVID klíma iba ešte viac odkryla. Je dostatočná na to, aby niektorí predpovedali pre nasledujúce roky masový exodus z kazateľskej služby.

Buď znepokojený, no nepanikár

Mali by sme byť znepokojení tlakmi, ktorým pastori čelia, ale nemali by sme byť vystrašení. Pastori zápasiaci o srdcia a mysle svojich ovečiek nie sú žiadnou novinkou. Ježiš varoval, že vlci budú ovce chytať a rozháňať (Jn 10:12). Pavol varoval efezských starších, aby si dávali pozor na „dravých vlkov“, ktorí „nebudú šetriť stádo“ (Sk 20:29-31). Pre pastorov nie je hrozba „vlka“ nová.

Nové však je, že v internetovej dobe je každá ovca zraniteľná doslova miliónmi vlkov, ktorých zjavné alebo skryté nebezpečenstvo je vzdialené len na pár kliknutí. Je nemožné, aby pastor vedel o všetkých vlkoch. Pre pastorov je nemožné sledovať online aktivity ktorejkoľvek z ich oviec, nehovoriac o stovkách z nich. Vyhľadávacia lišta je duchovným bojiskom našej doby, a napriek tomu je to do značnej miery skryté bojisko, kde sa bojuje o srdce a myseľ v súboji jeden na jedného. Aj keby sa pastor chcel v tejto vojne chopiť zbraní, realita je taká, že 100 veriacich by znamenalo 100 frontov, pričom online skúsenosť každého jedného človeka sa bude líšiť od skúsenosti druhého. Niet divu, že pastori sú vyčerpaní.

To všetko je v pandémii ešte horšie, pretože „neviditeľná“ povaha bitky vyhľadávacej lišty je ešte neviditeľnejšia. V karanténe boli kresťania naplno vtiahnutí do online existencie: voda z často toxickej studne internetových rečí otrávila ich duše. Kresťania bez zmysluplného vnorenia do kresťanských formačných postupov sa namiesto toho formujú v akejkoľvek online zvukovej komore, ktorú nazývajú domovom.

Nie že by si mali pastori vyžadovať výlučný vplyv na srdce a mysle ich stáda. Tento nebezpečný prístup vedie k celej rade ďalších problémov. Problém spočíva v tom, že v dobe internetu majú ovce viac príležitostí ako kedykoľvek predtým túlať sa najrôznejšími smermi, nasledovať pastierov, ktorých nepoznajú, ktorí ich nepoznajú, nemôžu sa o ne starať, a v mnohých prípadoch sa z nich vykľujú vlci.

Pastori sa snažia udržať v ohrade ovce zlákané rôznymi nebezpečnými ideologickými smermi; niektoré úplne naľavo, iné úplne vpravo. Jedného dňa môže pastor dostať silne formulovaný e-mail od konzervatívneho člena, ktorý sa mu vyhráža, že odíde, pretože cirkevný zbor naletel protokolu o nosení rúšok, ktorý je súčasťou umelo vyvolanej pandémie organizovanej Billom Gatesom. O hodinu neskôr bude možno potrebné, aby si pastor pohovoril s progresívnym členom na pokraji odchodu zo zboru, pretože tvrdí, že cirkevný zbor nie je dostatočne pobúrený tým, čo prezident Trump v danom týždni povedal.

Tieto údery majú za následok, že sa mnoho pastorov cíti bezradne. Dá sa urobiť niečo pre to, aby sa ucelená kresťanská formácia dostala k takto rozdielne formovanému stádu?

Čo môžu urobiť pastori?

Toto je obrovská výzva – možno najväčšia meta hrozba, ktorej čelí cirkev v 21. storočí – a nemožno ju dostatočne vyriešiť v jednom článku. Pokiaľ však ide o taktické veci, ktoré môžu pastori urobiť, aby pokročili v kresťanskom učeníctve v dobe Googlu, tu je niekoľko nápadov na podnietenie ďalšej diskusie.

Učeníctvo by sa malo zamerať na mediálne návyky.

Pastori, pomôžte kresťanom vidieť formačnú silu toho, čo konzumujú online. Ukážte im, aká toxická môže byť mediálna strava, keď je bohatá na partizánske zdroje, správy z kábloviek a Twitter. Vyučujte mediálnu gramotnosť. Navrhnite digitálne pôsty. Povzbudzujte ich k spoľahlivejším zdrojom múdrosti (o tom je moja pripravovaná kniha Pyramída múdrosti). Nasmerujte ich na dôveryhodné online zdroje. Pomôžte im vidieť prázdnotu remixovanej spirituality v štýle novinového informačného kanála. Zaobchádzajte s mediálnym obžerstvom a nadmerným trávením času na internete ako so závažnými pastoračnými problémami rovnako ako to robíte s inými závislosťami. S láskou hovorte o online zvykoch, ktoré formujú členov vášho cirkevného zboru.

Uprednostnite formáciu mimo nedieľ.

Aj keď sú nedeľné bohoslužby dôležité a nikdy by sme ich nemali zanedbávať alebo znižovať ich význam, je nevyhnutné vytvoriť ďalšie príležitosti ku kresťanskej formácii. To neznamená, že cirkvi musia súťažiť na preplnenom mediálnom trhu a vytvárať kresťanské verzie vecí ako Netflix a TikTok. Neznamená to používanie trikov alebo honbu za technologickými výstrelkami. Hovorím o povzbudzovaní k tvorivým rytmom počas týždňa, ktoré dávajú priestor komunite zameranej na Boha, vzdelávaniu, kráse, práci a voľnému času počas celého týždňa. Toto nie je výhradným bremenom pastorov, avšak nevyhnutne potrebujeme novú víziu toho, ako vyzerá holistická kresťanská formácia v 21. storočí.

Cirkev nie je len o „obsahu“.

Akýkoľvek cirkevný zbor, ktorý sa bude považovať predovšetkým za poskytovateľa obsahu – bude ľuďom dávať vynikajúce kázne a prvotriedne chválospevy – nakoniec bude mŕtvym zborom. V dobe Googlu bude vždy k dispozícii lepšie kázanie a lepšia chválospevová hudba. Ale taký online „obsah“ – áno, dokonca ani od SE – nikdy nemôže nahradiť cirkev a pastori si musia dobre premyslieť prečo. Čo môže miestna cirkev zabezpečiť, a Google vyhľadávač nie? Ponúkať presvedčivé a príťažlivé odpovede na túto otázku je pre cirkev jednou z najnaliehavejších otázok.

Pastori a vodcovia cirkvi, nezúfajte. Toto je neuveriteľne ťažký okamih, ale je to len najnovšia výzva, ktorej čelí Kristova nevesta. Prežije. Áno, dávajte pozor na svoje stádo rozptýlené po internete. Pamätajte však, že sme správcovia stáda, nie jeho vlastníci ani tvorcovia. My chabí pastieri nemáme čo iné dať, ako to, čo sme sami dostali od Veľkého Pastiera. On je vodcom. Buduje svoju cirkev a nič – žiadna pandémia, žiadna rozporuplná politická otázka, dokonca ani pekelné brány (Mt 16:18) – ju nepremôže.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/churches-battle-form-christians/

Brett McCracken

šéfredaktor Spoločenstva evanjelia USA. Píše knihy a slúži ako starší zboru.