Aktuálne témy

LAST MINUTE vianočný darček

Biblia obsahuje mnoho príbehov o jednom veľkom príbehu: o evanjeliu Ježiša Krista. Vy to možno viete, ale vedia to aj vaše deti?

Knihe biblických príbehov Najväčší príbeh, Kevin DeYoung zosumarizoval 104 biblických príbehov, vďaka ktorým to budú vedieť aj ony. Táto detská Biblia je rozšírením jeho knihy The Biggest Story (Crossway, 2015), ale tentokrát je určená deťom od 6 do 12 rokov. Táto detská Biblia ukazuje ako biblické scény – tie, ktoré sú nám známe, aj tie ktoré veľmi nepoznáme – patria do Božieho veľkého plánu milosti. „Kevin zachytáva krásu najväčšieho príbehu, aký kto kedy napísal s jemu typickou jasnosťou a nadšením,“ napísal som vo svojom odporúčaní. „Ale moje deti budú mať problém s čítaním tejto knihy, lebo ich otec si ju bude kradnúť sám pre seba.“

– citované z Prečo Kevin DeYoung napísal (ďalšiu) detskú Bibliu

  • Chceme, aby Biblia nebola pre deti len starožitnou knihou, ale aby ju videli ako zaujímavú a relevantnú pre svoj život aj dnes.
  • Chceme poskytnúť kresťanským rodinám a cirkvám nástroj, ako lepšie viesť svoje deti v súlade s hodnotami Svätého Písma.
  • Veríme, že táto detská kniha biblických príbehov pomôže rodičom, učiteľom náboženstva či vedúcim práce s deťmi v cirkevnom zbore zažiť nanovo strhujúci príbeh Biblie ľahko pochopiteľným a pútavým spôsobom a zistiť, aké poklady sa v nej skrývajú.

Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       324 x 228, pevná väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-315-7
Rok vydania:    2023
Počet strán:      536ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.