Aktuálne témy

Semináre na konferencii Máme čo zvestovať 2022

Už iba do nedele, 10. apríla trvá možnosť prihlásiť sa na 13. ročník konferencie Máme čo zvestovať.

Ako Ježišovi nasledovníci vieme, že evanjelium – dobrá správa je veľmi príťažlivá. Často sa však obávame, že pre ľudí zvonku sa zdá byť nepodstatná alebo dokonca odpudzujúca. Niekedy sa nám zdá, že kresťanský svetonázor sa tak vymyká všetkému ostatnému dianiu, že nevieme, ako sa o svoju vieru podeliť.

Tohtoročná konferencia s hlavným rečníkom Danielom Strange-om nám pomôže rozpoznať kontaktné body s našou kultúrou, nadchne nás tým, ako Ježiš dáva zmysel najhlbším otázkam a túžbam ľudstva a pripraví nás na to, aby sme o ňom hovorili druhým ľuďom spôsobom, ktorý je skutočne príťažlivý.

Veríme, že z konferencie Máme čo zvestovať budú mať úžitok nielen “profesionálni” zvestovatelia Slova, ale aj vedúci skupiniek biblického štúdia, učitelia besiedky a náboženstva, diakoni, pracovníci s mládežou v cirkevných spoločenstvách a, vlastne, každý, kto berie vážne Ježišovo poverenie žiť evanjelium a ohlasovať ho zrozumiteľným spôsobom aj v dnešnom svete.

Ak ešte stále nie ste rozhodnutí, či sa konferencie zúčastníte, možno vás presvedčí naša ponuka seminárov, ktoré budú prebiehať v piatok popoludní:


PREČO SÚ OTÁZKY DÔLEŽITÉ PRE NAŠE POSOLSTVO

TINA BALDIS

Každý hľadá odpovede. Hľadanie odpovedí je stredobodom cesty ľudskej skúsenosti. A otázky sú prostriedkom, ktorým cestujeme. Otázky typu: Ak by ste mohli žiť život, o akom ste vždy snívali, ako by to vyzeralo? alebo Prečo sú v živote problémy a bolesti?

Na tomto seminári sa pozrieme na to, prečo je schopnosť načúvať otázkam, mať otázky a klásť otázky dôležitým nástrojom, ktorý každý kresťan potrebuje, aby mohol nájsť cieľ svojej cesty životom.


MÄKKÝ TOTALITARIZMUS: HROZÍ KRESŤANOM V AMERIKE A EURÓPE NOVÁ VLNA ÚTLAKU?

LUKÁŠ KRIVOŠÍK

„Marxistický Mordor bol skutočnosťou, ale viera tých, ktorí kládli odpor, ho prežila, lebo tvrdá totalita narazila na čosi tvrdšie: pravdu. V našich časoch je vynárajúca sa totalita mäkšia, bystrejšia a sofistikovanejšia – ale to neznamená, že je preto menej totalitnou… Rovnako ako jeho brutálnejší brat je založený na najstaršej lži zo všetkých. Na tej lži, ktorú had, otec každej lži zašepkal v Záhrade: „Budete ako bohovia“ (s. 264).

Obsah seminára bude bude inšpirovaný myšlienkami z knihy Roda Drehera: Neži v lži; Príručka pre kresťanských disidentov ktorú Lukáš preložil. Bolo by ideálne (ale nie je to podmienka), keby ste si knihu vopred prečítali.


NOVÁ RODINA PRE UTEKAJÚCICH ĽUDÍ

BOHUŠ VASIĽ

Veľký počet ľudí prechádzajúcich cez východnú hranicu je veľkou výzvou, ale aj veľkým darom pre slovenské zbory. Seminár bude o integrácii ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Ako byť zborom, kde sa prirodzene stanú súčasťou života a služby? Ako im duchovne slúžiť?

Seminár bude moderovaným rozhovorom s ľuďmi, ktorí majú prvé skúsenosti, alebo aspoň už poznajú konkrétne otázky, na ktoré hľadajú odpovede.


ROZHOVOR O KOMPLEMENTÁRNEJ SLUŽBE ŽIEN V CIRKVI

LEA LAUROVIČOVÁ, SILVIA HENŽELOVÁ

Sme presvedčení, že Biblia má jasnú predstavu o úlohách mužov a žien v živote cirkvi. Hoci sú ich úlohy rozdielne, veríme, že to neznamaná, že by pre službu žien v cirkvi nebolo miesto.

Sisa s Leou sa budú rozprávať o mnohých príležitostiach pre službu žien v ich komplementárnom zbore v Bratislave, o svojich skúsenostiach a presvedčeniach a radi do rozhovoru zapoja aj vás. 


Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.