Biblia a teológia

20. február

Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Nato mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš!

Ján 1:45-46

Jednou z veľkých prekážok poznania pravdy sú predsudky. Keď ide o kresťanstvo, Bibliu či o Ježiša, ľudia majú predsudkov priam neúrekom. Boh neexistuje, Biblia je zbierka výmyslov, zázraky sú nevedecké, Ježiš v skutočnosti nežil, atď. Čo sú to vlastne predsudky? Sú to úsudky či súdy, ktoré si o niečom vopred vytvoríme. Ako keby sudca vyniesol súd ešte pred tým, než súdny proces vôbec začal. Našim predsudkom pritom pripíšeme konečnú platnosť. Už si nedáme tú námahu overiť si, či sú založené na pravde alebo nie. Neraz ich pritom preberáme od svojho okolia či spoločnosti. Je to síce pohodlné, ale intelektuálne nepoctivé. Predsudkami si zatvárame cestu k poznaniu pravdy.

Natanael je typický predstaviteľ človeka s náboženskými predsudkami. Filip ho vyhľadá, aby sa s ním podelil o najväčší objav svojho života. Hovorí mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.

Natanael ako vzdelaný Žid, sčítaný v spisoch Starej zmluvy vie, že Mesiáš sa mal narodiť v Betleheme. Aj sa narodil, ale vyrástol v Nazarete. To Natanael ešte nevie. Preto hovorí: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Nazaret nemal dobrú povesť. Ľudia sa naň pozerali s pohŕdaním. I Natanael, preto neskrýva svoje predsudky voči Ježišovi. Čo odtiaľ môže byť dobré?

Ako Filip odpovie na predsudky svojho priateľa? Nevedie s ním dlhé, neplodné rozhovory, ale hovorí mu: Poď a uvidíš! To je najlepšia odpoveď na ľudské predsudky. Pozvať ľudí, aby sami skúmali, ako je to vlastne s Ježišom. On sa nášho skúmania nebojí. Veď sám pozval Ondreja s Jánom: Poďte a uvidíte (Jn 1:39)! Kto nechce spoznať pravdu, ten používa svoje predsudky ako výhovorku, prečo nemôže veriť. Natanael chce spoznať pravdu. A aj ju spozná. Lebo Ježiš sa dá poznať tým, ktorí Ho spoznať chcú.

Pane, zmiluj sa nad nami, aby nám predsudky nestáli v ceste poznania pravdy!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal