Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Kolosanom

V tomto liste Pavol podnecuje kolosanských kresťanov,
aby nepodľahli tlaku iných náboženstiev
a vnímali Ježiša ako stredobod reality.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.