Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: List Rimanom 1-4

Spoznajte List Rimanom kapitoly 1-4,
ich literárnu štruktúru a myšlienkový tok.
V Liste Rimanom Pavol ukazuje, ako Ježiš svojou smrťou,
vzkriesením a zoslaním Svojho Ducha vytvoril
novú zmluvnú Abrahámovu rodinu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.