Biblia a teológia Kresťanský život

Nech teda nekraľuje hriech!

Poznámka redaktora: Predchádzajúce dve časti výkladu Listu Rimanom 6:1-14 nájdete na týchto odkazoch Slobodní od nadvlády hriechu a Zjednotení s Kristom

Oznamovací spôsob prvých 11 veršoch, kde Pavol vysvetľuje a odôvodňuje veľké pravdy, sa od 12. verša mení na rozkazovací spôsob: „Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti…“

Pýtame sa: „Prečo? Veď ak sme zomreli nadvláde hriechu, načo nás nabáda, aby hriech nekraľoval v našom tele?“ Pred tým aj teraz hovorí Pavol vlastne to isté: „Buď tým, čím si! Ži skutočnosť evanjelia!“ John Murray v tejto súvislosti hovorí: „Hovoriť otrokovi, ktorý ešte nebol vyslobodený, aby sa nesprával ako otrok, znamená posmievať sa jeho otroctvu. Vravieť však to isté človeku, ktorý bol práve vyslobodený z otroctva, je nevyhnutnou výzvou.“

O pár týždňov si budeme pripomínať výročie nášho vyslobodenia spod komunistického jarma. Keď sa pozerám na ľudí okolo seba, vidím v podstate 2 veľké skupiny. Keď sa otvorili železné brány komunistického žalára, jedni vybehli von a správajú sa ako dravci, ktorých jediným zmyslom je uspokojiť svoje vlastné záujmy. Druhí sa však napriek otvorenému žaláru ešte stále správajú ako väzni v klietke. Ani jedni ani druhí nevedia žiť ako slobodní a zodpovední občania demokratickej spoločnosti. Jedni aj druhí sa potrebujú učiť byť tým, čím sú – slobodnými občanmi. Česi a Slováci „zomreli“ svojej starej totožnosti komunistických občanov a boli sme „oživení“ do novej totožnosti. Už nie sme majetkom komunistického štátu. Naopak, ako občanom Slovenskej alebo Českej republiky, nám patrí tento štát a jeho zdroje.

Keď sme ako veriaci zomreli hriechu, zomreli sme postaveniu, v ktorom sme boli pod nadvládou hriechu. Zároveň sme dostali nové občianstvo v Božom kráľovstve. Navyše naším životným zjednotením s Ježišom Kristom sme dostali k dispozícii aj všetky zdroje tohoto kráľovstva. My naozaj môžeme byť tým, čím sme. Tak sa indikatív, „my sme zomreli hriechu,“ môže stať imperatívom: „Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele!“

Počítajme s tým a verme tomu! Vierou sa musíme držať Božieho slova, ktoré jednoznačne hovorí, že sme zomreli nadvláde hriecha a teraz žijeme Bohu pod jeho vládou milosti.

Vo všetkých ostatných seminároch hovoria o tom, ako boriť konkrétne bariéry konkrétnych hriechov. V každom jednom prípade však platí, že ak sa nebudeme vierou držať skutočnosti, že sme s Kristom zomreli hriechu a teraz žijeme Bohu v jeho milosti, tak sa budeme usilovať o svätosť vlastnou vôľou a silami, ale nie Božou milosťou, a to je odsúdené na neúspech. Preto Pavlovo zvolanie v 5:20: „Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť,“ nie je vôbec povzbudením ľahšie hrešiť, ale jedinou podmienkou napredovať v úsilí o svätosť.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia