Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Marek

Pozrite si video, v ktorom spoznáte Evanjelium podľa Marka,
jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok.
Marek ukazuje, že Ježiš je izraelský mesiáš,
ktorý nás svojím utrpením, smrťou a vzkriesením
vovádza do Božieho kráľovstva.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.