Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Micheáš


Micheáš hlása, že Božia spravodlivosť prichádza, aby priniesla novú budúcnosť naplnenú láskou a vernosťou, ktorá bude nasledovať potom ako bude vyriešený problém izraelského hriechu a vyhnanstva.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.