Téma - Raná cirkev

10. jún

Dar cudzích jazykov pri príchode Svätého Ducha znamená, že univerzálna zvesť, ktorou je evanjelium, dá zrod univerzálnemu spoločenstvu, ktorým je...