Umenie a kultúra

Tip na dobré knihy

Šimon Evin predstavuje vybrané knižné tituly z edície ReFormatio. Všetky nájdete na stránkach vydavateľstva Porta Libri, kde si ich môžete aj zakúpiť.

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.