Nezaradené

1. február

Hrnulo sa za ním množstvo ľudí, ktorí ho tlačili zo všetkých strán. Bola tam istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom…

Marek 5:24-27

Ťažko si predstaviť beznádejnejšiu situáciu, než v akej sa nachádza táto žena! Jej menštruačná porucha, spôsobuje ustavičné krvácanie, ktoré trvá už celé roky. Čím dlhšie ochorenie trvá, tým má menšiu nádej na uzdravenie. Veľa si vytrpela nielen v chorobe ako takej, no ešte viac od lekárov. Človek si neraz sľubuje pomoc od druhých, aby nakoniec zistil, že sú veci, s ktorými mu druhí pomôcť nemôžu. Každý nový lekár znamenal pre ženu novú chvíľkovú nádej, po ktorej prišlo s neúspechom i nové sklamanie. Navyše ju jej choroba podľa Mojžišovho zákona robí kulticky nečistou, čo znamená, že ju vylučuje zo spoločenského i náboženského života. Jej utrpenie je znásobené osamelosťou. Choroba ženu postupne pripravila o zdravie, majetok, spoločnosť ľudí a o nádej na uzdravenie.

Táto žena sa dostala na koniec ľudských síl i  možností. Cesta k tomuto bodu v živote je niekedy veľmi dlhá, trpká a ťažká, lebo človek sa nechce rýchlo vzdať. Bojuje zo všetkých síl. Chytá sa všetkého a všetkých. Žena si siahla až na dno ľudských síl. Čo zostáva takému človeku, ktorý je na konci zo silami, ktorý je na dne? Zúfať si alebo skončiť pri Ježišových nohách. Tak ako skončí táto žena.

Jej príbeh nám ukazuje, že pokiaľ neprídeme na koniec svojich síl, neskončíme pri Ježišových nohách. Naša sila, naše ustavičné dúfanie v niečo iné – v niekoho iného nás totiž vzďaľuje od Ježiša. Stojí medzi Ním a nami. Pokiaľ ešte vládzeme bojovať, sme stále príliš silní na to, aby sme sa chytili Ježiša ako jedinej nádeje. Ešte sme sa nestali žobrákmi, ktorí sú už na dne. Je to naša slabosť, ktorá nás privádza k Ježišovi. Lebo k skutočnému stretnutiu s Ním nedochádza na našich výšinách, kde sme silní, ale na našom dne, kde sme slabí a bezmocní.

Pane, odpusť nám, keď radšej chceme byť silní bez Teba, ako slabí s Tebou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal