Nezaradené

1. október

Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí! Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca.

Ján 14:8-9

Čo viac môže človek chcieť ako poznať a vidieť Boha?! Už Mojžiš vyjadril túto pradávnu túžbu človeka, keď v rozhovore s Bohom prosí: Ukáž mi svoju slávu (Ex 33:18)! Toto bola odvtedy túžba každého zbožného Žida. A Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči povie učeníkom o Bohu niečo neuveriteľné: Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Odteraz sa tá pradávna túžba človeka naplnila pri nich, pri jeho učeníkoch. Ale ako môže človek poznať a vidieť Boha, ktorý je neviditeľný? Veď i Písmo hovorí: Boha nikto nikdy nevidel (Jn 1:18).

Filip nechápe, preto za všetkých učeníkov vysloví prosbu: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí! Viac nepotrebujeme. Naše najhlbšie túžby tým budú dostatočne naplnené. Čo na jeho prosbu povie Ježiš? Nekarhá Filipa za to, že si žiada nemožné. On ho karhá za to, že nemožné sa stalo možným a Filip si to vôbec nevšimol: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca.

Neviditeľný Boh sa stal viditeľným v Ježišovi. Lebo Ježiš je vtelený Boží Syn. V Ňom prišiel Boh na svet medzi nás, aby sa nám dal poznať. Veď jediný spôsob, ako sa osobný Boh môže dať poznať ľuďom, je cez Osobu, ktorá Ho bude dokonale reprezentovať. Len Boh môže zjaviť Boha. A to sa i stalo. Boh sa zjavil vo svojom Synovi, ktorý bol Bohom v ľudskom tele. Síce platí: Boha nikto nikdy nevidel. Zároveň však platí: Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil (Jn 1:18).

Preto ak chceme vidieť Boha, musíme sa pozrieť na Ježiša. Ak chceme vedieť, aký je Boh, pozrime sa na to, aký je Ježiš. Lebo čo platí o Ježišovi, platí i o Bohu. Čo platí o Synovi, platí i o Otcovi. Čo platí o Synovi? Že je plný milosti a pravdy (Jn 1:14).  Kríž je toho dôkazom. Tým najväčším dôkazom.

Pane, ďakujeme, si nám nielen zjavil Otca, ale i to, aký je On Otec.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal