Nezaradené

10. jún

Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včasráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi.

Ján 8:1-6

Stávame sa tu svedkami malej súdnej drámy. Farizeji a zákonníci v nej vystupujú v úlohe žalobcov. Žena pristihnutá pri manželskej nevere, pri cudzoložstve vystupuje v úlohe obžalovanej. A Ježiš má byť tým, ktorý rozhodne o treste pre obžalovanú. O čo vlastne ide týmto strážcom zákona?

Keby im naozaj záležalo na zachovávaní zákona, tak by nepriviedli len ženu, ale i muža, s ktorým zhrešila. Keď bola prichytená žena, musel byť prichytený i muž. Podľa Mojžišovho zákona mali byť potrestaní obaja, muž i žena. Ale hoci sa previnili dvaja, trest žiadajú len pre ženu. To prezrádza, že v skutočnosti im ide o niečo iné. Žalujú na ženu, ale len preto, aby mohli obžalovať Ježiša. Ak na ich otázku odpovie, že netreba kameňovať ženu, obžalujú Ho, že nezachováva Mojžišov zákon. Ak odpovie, že treba kameňovať ženu, obžalujú Ho, že nezachováva rímsky zákon, ktorý zakazoval Židom vykonávať trest smrti.

Majú to dobre premyslené. Už či Ježiš odpovie tak alebo tak, chytí sa do pasce. Ale prepočítajú sa. Ježiš totiž mlčí a miesto odpovede sa zohne a píše prstom na zem. Jeho mlčanie je výrečné, mnohovravné. Tým dáva najavo, že On s takýmito strážcami zákona a vykladačmi Písma nechce mať nič spoločné. Ale prečo? Veď situácia sa zdá byť úplne jasná. Skutok sa stal a Písmo v takomto prípade hovorí jasnou rečnou. Na strane žalobcov tak stojí pravda i Písmo. Ale vari to znamená, že aj oni stoja na Božej strane? Nie. Ak Písmo nepoužívame v duchu Písma, ale v duchu súdu, obžaloby a odsudzovania ako títo žalobcovia, nestojíme na Božej strane. Lebo duch Písma a duch súdu sa neznesú. Veď Písmom nemáme súdiť druhých, ale seba. Len vtedy stojíme na Božej strane.

Pane, chráň nás pred duchom súdu, keď držíme v rukách tvoje slovo!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.