Nezaradené

12. apríl

Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu: Včera o siedmej hodine mu prestala horúčka.

Ján 4:49-52

S čím sa kráľovský úradník vracia zo stretnutia s Ježišom domov? S Ježišovým sľubom: Choď, tvoj syn žije! Čakali by sme, že sa muž bude veľmi ponáhľať domov, aby sa čím skôr presvedčil o uzdravení syna. O tom, či Ježiš splnil svoj sľub. Ale on sa domov vôbec neponáhľa. Naopak, dáva si so svojím príchodom načas. Mohol sa vrátiť domov ešte ten istý deň. On sa však vráti domov až na ďalší deň. Cestou niekde prenocuje. Prečo sa neponáhľa? Pretože on dôveruje Ježišovi. Nepotrebuje si hneď overiť pravdivosť jeho sľubu. Veď to by bol prejav nedôvery. On nejedná v zmysle slova: Dôveruj, ale preveruj! To platí v prípade ľudského slova, ale nie v prípade Ježišovho slova.

Kedy sa však muž presvedčí o pravdivosti Ježišovho sľubu? Ešte skôr, než príde domov. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Muž zistí, že k uzdraveniu došlo presne vo chvíli, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn žije (v. 53). Ježišovo slovo tak bolo aktom uzdravenia. Ježiš povedal a stalo sa. Sľúbil niečo a svoj sľub na diaľku splnil. Veď On pomáha a zachraňuje i na diaľku. Vtedy i dnes. Lebo aj dnes je Ježiš ďaleko, v nebi. Ako potom môžeme veriť na diaľku? Môžeme, lebo máme jeho slovo. To stačí, aby sme mohli veriť. Môžeme Ho chytiť za slovo, oprieť sa o sľuby, ktoré dal.

Kedy sa však presvedčíme o ich pravdivosti? O tých, ktoré sú dané pre náš pozemský život, sa môžeme presvedčiť už teraz, na ceste domov. Tak, ako sa o Ježišovom sľube presvedčil i  kráľovský úradník: Ešte bol na ceste… O tých, ktoré sú dané pre náš večný život, sa presvedčíme až pri návrate domov do večného domova. Presvedčíme sa o nich na vlastné oči.

Pane, ďakujeme, že tvoja vzdialenosť od nás nijako neruší účinnosť tvojich sľubov.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal