Nezaradené

13. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala: Ľahni si ku mne! On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol.

Genezis 39: 10 – 13

Jozef  čelí jednému z najväčších pokušení svojho života. Odmietne návrh ženy svojho pána, aby sa s ňou vyspal. Ona ho však opakuje deň čo deň. Vytvára na Jozefa každodenný tlak, aby ho zviedla. Jozef je tak dlhodobo konfrontovaný s intenzívnym sexuálnym pokušením. Jedna vec je povedať nie jednorazovému pokušeniu. Ale celkom iné je povedať nie pokušeniu, ktoré sa opakuje deň čo deň.

Pótifarova žena dúfa, že Jozefov odpor časom zoslabne. Keď ani každodenné naliehanie nezaberie, príde tretia fáza, nečakaný frontálny útok. Najprv pripraví podmienky, aby nikto okrem nich nebol v dome. Potom sa snaží nasilu stiahnuť Jozefa do postele. Jozef však aj tentokrát odolá a zachráni sa útekom. Prečo utečie? Aby nepodľahol. Zostať, neutiecť by znamenalo podľahnúť. A Jozef to dobre vie, že jeho schopnosť odolať nie je neobmedzená. Preto radšej utečie, ako by sa mal zahrávať s ohňom.

Jeho útek prezradí, že si je dobre vedomý svojej slabosti. K úteku však potreboval veľa síl. Potreboval silu povedať nie. Komu? Pótifarovej žene? Aj jej, ale najmä sebe. V situácii, kde mnohí iní pred ním i po ňom povedali áno, Jozef má silu povedať nie. Ako je to možné? Vari náš obdiv a potlesk má patriť Jozefovi za to ako hrdinský obstál? Nie.

Tu nejde o Jozefove hrdinstvo, ale o Boží div. Bolo by úplne samozrejmé, keby podľahol. Že nepodľahol, je veľmi nesamozrejmé. Je to výsledok toho, že Boh bol s ním: Hospodin bol však s Jozefom... (v.2). Dokonca sa dá povedať, že nikdy nebol s ním tak ako v pokušení. Boh, ktorý dopustil pokušenie, zároveň spôsobil aj východisko z neho. Daroval vyslobodenie z pokušenia tým, že Jozefovi daroval silu odolať a utiecť. Koho však Boh stráži v pokušení? Toho, kto má bázeň pred Bohom. Kto spolu s Jozefom hovorí: Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu (v.9) ?! A potom podľa toho aj koná.

Pane, prosíme, daruj aj nám silu utiecť pred pokušením!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.