Biblia a teológia

15. február

Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, Baránok Boží! Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom.

Ján 1:35-37

Ako sa môže človek stretnúť s Ježišom? Napríklad i tak, že stretne niekoho, kto mu o Ježišovi povie. Vydá mu o Ňom svedectvo. Takto sa s Ježišom stretli dvaja Jánovi učeníci. Bol to práve ich učiteľ, Ján Krstiteľ, ktorý im o Ježišovi vydal svedectvo. Veď to bolo jeho poslanie. A tak ho opäť vidíme v úlohe svedka. Ukáže na Ježiša a povie: Hľa, Baránok Boží!

To znamená, že Ježiš je ten, ktorého Boh poslal, aby vyriešil najväčší problém človeka, ktorým je jeho hriech. Ježiš je ten, ktorý prišiel vyriešiť najväčšiu potrebu človeka a tou je odpustenie hriechov. Ako? Tak, že sa stane obetným Baránkom a položí svoj život za človeka. Na sebe ponesie trest za jeho viny.

Aké ovocie prinesie Jánovo svedectvo v živote jeho dvoch učeníkov? Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Opúšťajú Jána a idú za Ježišom. Z Jánových učeníkov sa tak stanú Ježišovi učeníci. Nezrádzajú tým Jána? Nebude Jánovi ľúto, že v nich stratí svojich dvoch prívržencov? Nie. Práve naopak. Z tohto má najväčšiu radosť. Lebo týmto napĺňa svoje poslanie svedka, keď neukazuje na seba, ale na Ježiša.

Veď Ján je len smerovka, ktorá ukazuje smer. Cieľom, konečnou destináciou, je Ježiš. Ján si nechce držať ľudí pri sebe. On ich posiela od seba k Ježišovi. Veď najväčšia tragédia by bola, keby ľudia uviazli pri svedkovi. Keby nešli za tým, o ktorom svedok svedčí.

Je totiž možné byť naviazaný na svedkov, na Božích služobníkov a nejsť za Ježišom. Je možné, obrazne povedané, byť Jánovým učeníkom a nie Ježišovým učeníkom. Sedieť celé roky pod kazateľnicou a počúvať: Hľa, Baránok Boží!, ale tohto Baránka nenasledovať. Počuť svedectvo o Ježišovi, ale zostať pri Jánovi. Nejsť k cieľu, ale zostať stáť pri smerovke. To je tragédia.

Pane, ďakujeme za všetkých tvojich svedkov. Pomôž nám byť tvojimi nasledovníkmi a nie nasledovníkmi ľudí!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal