Biblia a teológia

15. január

Otče náš… príď kráľovstvo tvoje.

Matúš 6:10

Prečo máme prosiť o príchod Božieho kráľovstva, keď ono už prišlo s Ježišom a v Ježišovi? Veď On povedal: …k vám už prišlo Božie kráľovstvo (Mt 12:28). Pri Ježišovom prvom príchode prišlo Božie kráľovstvo v skrytosti. Boh ako Spasiteľ sveta založil svoju vládu na zemi v živote ľudí, ktorí Mu povedali svoje áno. To je tá skrytá, vnútorná Božia vláda lásky v živote veriacich.

Ale my prosíme o to, aby Božie kráľovstvo prišlo vo svojej viditeľnej podobe, v moci a sláve. Aby to, čo my dnes vidíme očami viery, že Ježiš Kristus je Pán a Kráľ, raz videl  celý svet. Ale to sa stane až pri jeho druhom príchode. Vtedy sa naplní slovo: Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky (Zj 11:15). Dovtedy budú vedľa seba existovať kráľovstvá sveta a Božie kráľovstvo. Tie viditeľné vlády sveta a tá neviditeľná Božia vláda.

Čo sú to tie kráľovstvá sveta? To sú všetci Boží rivali v dejinách, ktorí hovoria: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami (Lk 19:14). To je vzbúrené ľudstvo, ktoré povedalo Bohu svoje nie. Boží Kráľ však najprv prichádza ako Spasiteľ, aby vzbúrencov získal mocou svojej obete a lásky. Ponúka im príležitosť zložiť zbrane a dobrovoľne sa pridať na jeho stranu, na stranu Božieho kráľovstva.

Ale čo bude s tými, ktorí tak neurobia? Kráľ príde znovu, tentoraz v moci a sláve a zdrví všetkých svojich nepriateľov. Prevezme vládu nad svetom a to verejne a viditeľne. Vtedy všetci Boží rivali padnú k jeho nohám na znak uznania svojej porážky a jeho víťazstva. Vtedy sa naplní Boží zámer s týmto svetom: prevziať späť pod svoju moc celé stvorenie tak, ako to bolo pred pádom človeka.

Keď sa modlíme: Príď tvoje kráľovstvo, tak prosíme: Otče, príď so svojím kráľovstvom lásky do sŕdc ľudí. Zároveň prosíme: Otče, príď so svojím kráľovstvom moci na túto zem. A raz sa tak i stane.

Pane, ďakujeme, že pri tvojom druhom príchode bude táto prosba vypočutá.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal