Nezaradené

17. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

. . . prach si a do prachu sa vrátiš.

Genezis 3:19

Aká je naša situácia po páde? Bezútešná. Za nami sa zakráda moc temnosti, ktorá nám je neustále v pätách, pred ktorou niet úniku. Pred nami je smrť a tmavý hrob, pred ktorým takisto niet úniku. A celou cestou je náš život sprevádzaný bolesťou rôzneho druhu.. Veľmi bezútešná situácia!

A predsa už na začiatku našu situáciu prežaruje svetlo nádeje. Boh hovorí hadovi: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu! (v.15) Boh už v raji zasľúbil príchod Vykupiteľa, ktorý za cenu vlastnej smrti, za cenu smrteľného uštipnutia hadom porazí hada. To sa naplnilo na kríži. A Kristus skrze svoju smrť a vzkriesenie prináša vykúpenie do každej oblasti, ktorá bola porušená hriechom.

V Kristovi je pre nás vykúpenie aj z moci temnosti. Lebo v Ňom a skrze Neho sa náš zápas s mocou zla mení z nerovnocenného zápasu na víťazný zápas. V Kristovi je aj vykúpenie manželstva, keď sa muž a žena môžu opäť stretnúť ako rovný s rovným. Tak sa mužova sebecká dominancia mení na starostlivú lásku k žene. A ženina túžba ovládnuť muža sa mení na dôvernú oddanosť mužovi. V Kristovi je vykúpenie i našej práce. Lebo v Ňom sa aj bezvýznamná drina mení na zmysluplné poslanie. A v Kristovi je aj vykúpenie z našej smrti, keď moc jeho vzkriesenia premení aj našu smrť a hrob na bránu do večnosti.

Dôsledky hriechu sú strašné. Ale Boh poslal svojho Syna ako Vykupiteľa zo všetkých jeho dôsledkov. Tieto dôsledky tak paradoxne najviac zasiahli samotného Boha, ktorý ich niesol vo svojom Synovi. On bol na kríži smrteľne uštipnutý hadom, keď dobrovoľne vzal na seba našu vinu i trest za ňu. Na Neho dopadla kliatba, ktorá mala dopadnúť na nás. Veď je napísané: Prekliaty každý, kto visí na dreve (Ga 3:13). Boh vo svojom Synovi niesol naše odsúdenie, aby na nás mohlo prísť jeho požehnanie.

Pane, ďakujeme, že Ty nevinný si za cenu vlastného života vykúpil nás vinných.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal