Nezaradené

18. apríl

Ježiš mu povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď! A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odpovedal: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Zober si lôžko a choď! Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti povedal: Zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste.

Ján 5:8-13

Na obzore sa črtá veľký konflikt Ježiša so Židmi, presnejšie s farizejmi a zákonníkmi. Konflikt ohľadne svätenia soboty. Podľa nich bolo nielen nosenie lôžka, ale i  samotné uzdravenie chorého človeka znesvätením soboty. Prečo teda Ježiš nepočkal s uzdravením do nedele? Veď muž bol toľké roky chorý, jeho uzdravenie pokojne mohlo počkať ešte jeden deň.

Ježiš však schválne uzdraví muža v sobotu, aby tým demonštroval svoju autoritu a právomoc i nad sobotou. Najskôr ju preukáže samotným uzdravením. Potom ju potvrdí svojím rozkazom. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Zober si lôžko a choď!, hovorí muž Židom. Kto takéto niečo urobí i povie, predsa nemôže byť hocikto. Preto som poslúchol jeho rozkaz, argumentuje muž.

Ten, čo ma uzdravil, mi povedal. Tieto slová uzdraveného sa pre Židov hneď stanú dôvodom k vyšetrovaniu. Oni musia zistiť, kto je ten, čo nielenže sám znesväcuje sobotu, ale navádza k tomu ešte i druhých! Preto sa pýtajú: Ktože je ten človek, čo ti povedal: Zober si lôžko a choď? Ktože je to? To im uzdravený nepovie, lebo to ani sám nevie. Ale uzdravený nevedel, kto je to.

Aké zvláštne! Prijať také veľké požehnanie, a pritom ani nevedieť od koho! Či to neplatí o väčšine ľudí i dnes? Muž svojou nevedomosťou reprezentuje mnohých, ktorí denne prijímajú dobré dary Stvoriteľa. Už či je to každodenný pokrm, ochrana a zachovanie života a zdravia, teplo domova, požehnanie v práci, radosť v rodinnom kruhu, potešenie z mnohých darov stvorenia. Prijímajú dary, ale nepoznajú Darcu! Nevedia, kto za nimi stojí. Aké smutné!

Pane, nechceme patriť medzi tých, ktorí nevedia, kto si! Daj sa nám poznať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal