Nezaradené

18. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo pohliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.

Lukáš 1: 46 – 50

Mária pri návšteve Alžbety dostane uistenie, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú na javisko ľudských dejín vystúpi Boží Syn. Preto nemôže mlčať: Vtedy Mária prehovorila… Prekrásna pieseň, ktorá nasleduje, je tak zároveň Máriino „amen“ na to, čo práve počula. Mohutný prúd radosti, vďačnosti a oslavy Boha, ktorý zaplaví Máriinu dušu, vytryskne z jej úst ako gejzír: Velebí moja duša Pána…

Mária najprv oslavuje Boha za to, čo učinil pre ňu ako pre jednotlivca: … pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Tento mocný Boh je zároveň aj jej Spasiteľ. Tu sa Mária, budúca matka nášho Pána, pokorne stavia medzi ostatných hriešnikov. Ona nie je bezhriešna, tá, ktorá nepotrebuje Spasiteľa. Práve naopak. Len hriešnici potrebujú Spasiteľa a Mária vie, že je jednou z nich. Preto sa raduje, že Boh sa stal aj jej Spasiteľom: … môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Ale nielen to. On pohliadol na poníženosť svojej služobnice. Mária je bezvýznamné, chudobné dievča. Ale napriek tomu ju Boh neprehliadol, ale na ňu pohliadol. Prečo? To už vie od anjela: Mária, našla si milosť u Boha (v. 30). Je to len a len milosť, keď Boh pohliadne na človeka. On
prehliada povýšených, ale skláňa sa k poníženým. Veď práve takí priťahujú Božiu pozornosť; slabí, biedni.

Čo z toho pre Máriu vyplýva? Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. (doslova: nazvú ma blahoslavenou) Prečo? … pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Dôvody, pre ktoré ju nazvú blahoslavenou, neležia na jej strane, ale jedine na Božej. Nie je to o tom, kto a aká je Mária, ale kto a aký je Boh. On je mocný, On je svätý, nie Mária. On si ju vyvolil, aby porodila Spasiteľa sveta. Jej telo sa na deväť mesiacov stane príbytkom pre Božieho Syna. Pre Toho, ktorý neskôr svojim učeníkom zasľúbi, že si v nich urobí príbytok. A nielen v nich, ale aj v nás. Nie na čas, ale natrvalo. Nie je toto dôvod, aby aj náš duch zajasal v Bohu, našom Spasiteľovi?!

Pane, aj nám si učinil veľké veci. Preto Ťa velebí naša duša!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal