Nezaradené

18. jún

Tu im znova povedal: Ja odchádzam a vy ma budete hľadať. A zomriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali: Azda sa len nezabije, keď hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? A povedal im: Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ján 8:21-24

A zomriete vo svojom hriechu. Trikrát Ježiš opakuje svojim poslucháčom toto smrteľne vážne varovanie. Je to najhroznejší výrok, aký kedy Ježiš vôbec vyslovil. Nič desivejšie či strašnejšie z jeho úst nezaznelo ako slová: …zomriete vo svojich hriechoch. Lebo nič hroznejšie sa nám nemôže stať ako práve to, že zomrieme vo svojich hriechoch. Síce na žiadnom náhrobnom kameni nenájdeme epitaf: Zomrel vo svojich hriechoch. A predsa cintoríny sú plné ľudí, ktorí tak zomreli. A svet je plný ľudí, ktorí tak ešte zomrú!

Je veľmi ťažké vidieť niekoho z našich blízkych, ako zomiera na smrteľnú chorobu tela. Je však oveľa strašnejšie, keď niekto zomiera na smrteľnú chorobu duše. Niekto, kto zomiera vo svojich hriechoch. To platí o každom, komu nebolo odpustené. Kto na večnosť odchádza nezmierený s Bohom. Kto si svoje hriechy berie so sebou i za bránu smrti.

Táto smrť však nečaká človeka až na konci, v deň jeho smrti. Ona začína už oveľa skôr. Začína už počas jeho života, keď žije ako človek sveta, bez Krista, bez Svetla sveta, ktorým je Kristus. Táto smrť prichádza do života človeka s každým jedným hriechom. Taký človek denne zomiera vo svojich hriechoch. On žije svoju smrť už počas svojho života, aby raz na konci definitívne zomrel vo svojich hriechoch ako naveky stratený, odsúdený na večné zahynutie.

Existuje spôsob, ako sa vyhnúť tejto smrti? Existuje. Je ním viera v Krista. Viera v Neho ako vo vteleného, večného Boha, ktorý sa tu predstaví Židom rovnako ako sa Boh predstavil Mojžišovi: …Ja som. Je to jediná cesta záchrany. Iná neexistuje. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Pane, ďakujeme za tvoje varovanie, ale aj za zjavenú cestu záchrany.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal