Nezaradené

2. november

Ježiš… sa ich opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazaretského. On im povedal: Ja som! Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal: Ja som!, cúvli a padli na zem.

Ján 18:4-6

Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Z týchto slov zaznieva zdesenie, ktoré Ježišovi učeníci prežijú pri pohľade na Judáša. Celé tri roky žili spolu s ním v tesnej blízkosti svojho Pána. Predstavovali úzky kruh ľudí, ktorý bol spojený hlbokou dôverou. Ani pri poslednej večeri ešte nič netušili. Hoci Ježiš označil svojho zradcu skyvou chleba, ešte ani vtedy Judáša z ničoho nepodozrievali. Keď mu Ježiš povedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr, mysleli si, že ho posiela nakúpiť potrebné veci na Veľkú noc (Jn 13:28). Až teraz zisťujú, že jeden z nich je zradca. Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi, s tými, ktorí prišli zatknúť ich Pána. To, čo Ježiš vedel od začiatku (Jn 6:71), učeníci zisťujú až v Getsemane. A tak prežijú zdesenie zo zrady jedného z nich. Ešte veľakrát sa tá zrada v cirkvi zopakuje, i keď v rôznom vydaní. Veď zrada môže mať veľa podôb a zradca veľa tvárí!

Zároveň však vidíme i zdesenie na strane Ježišových nepriateľov. Keď sa Ježiš predstavil slovami: Ja som, oni cúvli a padli na zem. Koľkokrát zaznie toto Ježišovo seba predstavenie sa v Jánovom evanjeliu! Ego eimi (gr.), ja som. A my sa pýtame: Pane, kto si? On odpovedá: Ja som svetlo sveta. Ja som chlieb života. Ja som ten dobrý pastier. Ja som cesta, pravda i život. Ja som pravý vinič.

Ale teraz zaznie z jeho úst len samotné: Ja som! Meno, pod ktorým sa Boh zjavil Mojžišovi, teraz Ježiš použije pre seba. Svojim nepriateľom sa tak predstaví ako Stvoriteľ sveta a oni padnú na zem pred autoritou Toho, ktorého prišli zatknúť. Ježiš ich ani na chvíľu nenechá na pochybách o tom, kto je pánom tejto situácie. Nie je to po zuby vyzbrojený vojenský oddiel, ale On, ktorého prišli zatknúť. Prevaha je na jeho strane, nie na ich. A predsa. Tento všemocný Stvoriteľ, skrze ktorého bolo všetko stvorené a bez ktorého nepovstalo nič z toho, čo povstalo, sa dobrovoľne vydá napospas svojmu stvoreniu, svojim nepriateľom. Prečo? Aby položil svoj život i za svojich nepriateľov. Taká je jeho láska!

Pane, ďakujeme, že miesto zdesenia môžeme prežívať úžas nad tým, aký si.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.