Nezaradené

20. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.

Genezis 1:26

Utvorme… O kom to Boh hovorí? Kto ďalší sa bude podieľať na stvorení človeka? Môže to byť len slávnostný spôsob reči, tzv. majestátny plurál, ktorý v minulosti používali králi pri slávnostných príležitostiach. Ale môže to znamenať i niečo viac. Vieme, že stvorenie je dielom celej Božej Trojice. O čo viac to platí pri stvorení koruny stvorenia, človeka! Preto po spoločnej „porade“ Boh slávnostne oznámi jej rozhodnutie: Utvorme človeka…

Týmto rozhodnutím Boh vyjadruje svoju vôľu. Človek je tu z Božej vôle. Ty si tu z Božej vôle, aj ja som tu z Božej vôle. My nie sme nechcené deti. Boh nás tu chcel a chce mať. Možno v živote prídu chvíle, keď by sme si spolu s Jóbom priali, aby sme sa nikdy nenarodili (Jób 3:1).

Boh však povedal svoje áno nielen k stvoreniu prvého človeka, ale aj k nášmu stvoreniu, k nášmu počatiu aj nášmu narodeniu. Niekto môže namietať: Ale kto sa nás pýtal, kto sa mňa pýtal, či sa chcem narodiť, či vôbec chcem prísť na svet a žiť na tejto zemi? Nikto sa nás nepýtal, ani nás, ani tých, ktorí nás splodili a porodili. Pýtali sa len jedného, Boha. A On povedal: „Áno“. Božie áno zaznelo na tvoju aj moju adresu. Boh nás tu chcel mať. A my máme k Božiemu áno pripojiť svoje áno. Na Božie áno povedať svoje áno. Máme prijať svoj život z Božích rúk a vložiť ho späť do Božích rúk.

Život je veľký dar nášho Stvoriteľa. Ale dar a Darca patria k sebe. Prijať dar a odmietnuť Darcu je veľká nevďačnosť. Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nesieme na sebe podobu Stvoriteľa, ktorú nemôžeme zo seba nijako odstrániť. Tak ako deti nemôžu zo seba odstrániť podobu svojich rodičov. Môžu sa im nevďačne obrátiť chrbtom, ale ich podoba s rodičmi im bude pripomínať ich pôvod. Tak ako naša podobnosť so Stvoriteľom nám pripomína náš pôvod. Že sme jeho stvorením, stvorení na jeho obraz. Človek radšej pripustí svoju podobu so zvieratami ako s Bohom. Lebo zvieratám sa zodpovedať nemusí. Bohu však áno.

Pane, keď Ty si povedal svoje áno nám, aj my chceme povedať svoje áno Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal