Biblia a teológia

20. máj

Keď sýrsky kráľ viedol vojnu proti Izraelu…rozkázal: Choďte a zistite, kde sa prorok Elizeus zdržuje. Potom ho dám zatknúť. Hlásili mu: Je práve v Dotáne. Vyslal ta kone, bojové vozy a silný oddiel. Tí dorazili v noci a mesto obkľúčili…Keď k nemu zostupovali, Elizeus sa modlil k Hospodinovi: Zaslep tento národ. Ten ich zaslepil podľa Elizeovho slova. Elizeus im vtedy povedal: Poďte za mnou. Zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. Tak ich priviedol do Samárie. Len čo ta vstúpili, povedal Elizeus: Hospodin, otvor im oči, aby videli. Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uvidel, spýtal sa Elizea: Otec môj, mám ich dať pobiť? Odpovedal: Nezabíjaj ich! Predlož im chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. Potom nech odídu k svojmu pánovi.

2. kniha kráľov 6:18-22

Aký kontrastný  postoj k nepriateľom! Izraelský kráľ ich chce premôcť mečom. Pýta sa Elizea:  Otec môj, mám ich dať pobiť? Ale Elizeus chce nepriateľov premôcť láskou. Preto hovorí kráľovi: Predlož im chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. Kráľove slová dýchajú pomstou za všetky škody, ktoré sýrske vojská napáchali na jeho kráľovstve. Prorokove slová však dýchajú láskou.

Okrem modlitby je láska jediná zbraň, ktorú má cirkev k dispozícii v zápase so svetom. Vždy, keď cirkev siahla po inej zbrani, znamenalo to jej prehru. Dnes niektorí ľudia odmietajú kresťanstvo i kvôli krvi, ktorá vytiekla pod mečmi cirkvi. Veď najsmutnejšie kapitoly cirkevných dejín nie sú tie, v ktorých svet prelieval krv kresťanov, ale v ktorých kresťania prelievali krv nekresťanov.

Meč a násilie sú zbrane tohto sveta. Ale svet nemôžeme premôcť svetskými zbraňami, jedine Božími. Pred úderom sa dá brániť, ale pred objatím nie. Mečom môžeme poraziť človeka, ale len láskou ho môžeme premôcť. A nám nejde o to, aby sme ľudí porazili, ale aby sme ich premohli.

Elizeus svojím postojom už dosiahol novozmluvnú úroveň, ktorú apoštol Pavol vyjadril týmito slovami: Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť… Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé (Rim 12:20-21). Ak máme vo svojom okolí ľudí, ktorí sa k nám chovajú neprajne, ba až nepriateľsky, berme to ako príležitosť preukázať im lásku, ktorá má moc i nepriateľov zmeniť na priateľov.

Pane, chceme sa od Teba učiť láske k nepriateľom. Pomôž nám v tom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal