Biblia a teológia

21. február

On však odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.

Lukáš 15:29-31

V rozhovore s otcom sa odhalí mentalita staršieho syna. Ak vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu, vo vzťahu k bratovi je to mentalita sudcu. Tá sa prejaví vo chvíli, keď sa stretne s hriechom svojho brata. To je chvíľa, ktorá nás preverí, ktorá o nás prezradí, čo si v skutočnosti myslíme o sebe a čo o druhých.

Čo si starší brat myslí o sebe? Premrhať majetok s prostitútkami? To by sa mne nikdy nemohlo stať. Takého niečoho by som ja nikdy nebol schopný. Veď ja som nikdy neprestúpil otcove prikázania. Takto hovorí človek, ktorý je presvedčený o svojej mravnej nadradenosti nad druhým. Vždy, keď si pri stretnutí s hriechom brata (alebo i sestry) pomyslíme, že nám by sa také niečo  nikdy nemohlo stať, stávame sa staršími bratmi z Ježišovho podobenstva.

Mentalita sudcu sa vo vzťahu k mladšiemu bratovi prejaví nielen tým, ako hovorí o hriechu brata, ale i tým, ako hovorí o samotnom bratovi. Otec o ňom hovorí: Tento tvoj brat. Ale starší brat o ňom hovorí: Tento tvoj syn. Môže byť tvojím synom, ale nie je mojím bratom. Komu otec otvoril svoju náruč dokorán, tomu starší brat ukázal chrbát. Pre koho má otec miesto vo svojom dome pri svojom stole, pre toho starší brat nemá miesto vo svojom srdci. Kto sa stal otcovou radosťou, ten sa bratovou radosťou nestal. Kto nie je dobrým bratom, ten nemôže byť ani dobrým synom. Na staršom synovi vidíme, že sa nemôžeme odvrátiť od brata bez toho, aby sme sa neodvrátili i od otca. Narušený vzťah s bratom totiž znamená i narušený vzťah s otcom.

Koľko mladších bratov pri návrate do cirkvi prežilo prijatie Bohom, ale odmietnutie bratom! Možno i preto je v cirkvi tak málo mladších bratov, lebo je v nej veľa starších bratov. Aké šťastie, že pri návrate mladšieho brata jeho starší brat práve nebol doma! Kto vie, ako by to skončilo, keby pri svojom návrate najprv stretol svojho staršieho brata a nie otca?!

Pane, chráň nás pred mentalitou sudcov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal