Nezaradené

21. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí. Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa! Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje, lomcuje ním, až sa mu pení z úst; takto ho trýzni a len ťažko ho opúšťa. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna! Ako chlapec prichádzal, zlý duch ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Všetci žasli nad veľkou Božou mocou.

Lukáš 9: 37 – 43

Zatiaľ čo je Ježiš s tromi učeníkmi hore na vrchu, dolu pod vrchom sa odohráva ľudská dráma. K ostatným deviatim učeníkom prichádza otec s prosbou o pomoc pre svojho posadnutého syna. Prítomnosť zlých duchov je dôkazom, že vo svete je aj iné kráľovstvo než to Božie. A cez túto moc temnosti hynie Božie stvorenie. Tak ako syn tohto otca. To, čo satan robí, je najzreteľnejšie práve pri posadnutosti. Znetvorí to, čo Boh stvoril. Znetvorí tvár človeka, ktorého vlastní. A nielen tvár.

Otcova prosba sa však stretne s bezmocnosťou učeníkov. Keď sa medzitým Ježiš vráti z vrchu, otec Mu hovorí: Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. V tom nie je len konštatovanie, ale aj skrytá sťažnosť, obžaloba. Svet sa sťažuje na cirkev! Na čo je tu potom cirkev, ktorá nemôže pomôcť?! Ktorá je bezmocná voči biede a potrebám sveta?! Ako Ježiš hodnotí bezmocnosť svojich učeníkov? Ako ich vinu: Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? To nehovorí na adresu sveta, ale na adresu svojich učeníkov. Oni nie sú pre Neho pomocou, ale bremenom. Prvý kríž, ktorý tak Ježiš musí niesť, sú práve jeho učeníci. On trpí nielen hriechom sveta, ale aj neverou cirkvi, ktorá nesiaha po pomoci, ktorá je v Ňom. Veď On môže to, čo my nemôžeme. Preto zlyhanie učeníkov ešte neznamená zlyhanie ich Učiteľa.

A naozaj. Ježiš povie otcovi: Priveď sem svojho syna! Priveď ho ku mne! To je naša úloha, keď sa ľudia obrátia na nás s prosbou o pomoc; priviesť ich k Ježišovi. Odkázať ich od seba na Neho. On môže pomôcť tam, kde my stojíme úplne bezmocne: Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Dieťa je už v bezpečí. Keď Ježiš pohrozí zlému duchu, synovi už nehrozí, že ho z rúk otca opäť vytrhne nejaká moc. Lebo Ježiš ho vytrhol z ruky moci temnosti.

Pane, ďakujeme, že môžeme k Tebe privádzať ľudí, aby si ich zachránil!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal