Nezaradené

21. november

Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí … Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť.

Zjavenie 3:7-8

Obraz dverí sa v Biblii často používa v súvislosti so spasením. Otvorené dvere tak znamenajú príležitosť, ktorá stále trvá. Keď sa dvere zatvoria, je po príležitosti. Pán cirkvi otvoril pred veriacimi dvere spásy, tie najdôležitejšie dvere, ktoré vedú k Bohu. To sú dvere, ktoré oddeľujú náš viditeľný, pozemský svet od toho neviditeľného, Božieho sveta. Aby sa otvorili dvere medzi naším svetom a Božím svetom, medzi Bohom a človekom, musí sa stať zázrak. Existuje len jeden kľúč, ktorý tento zázrak umožní.

Tento kľúč nie je v rukách žiadneho človeka. Ani v rukách cirkvi. Je v rukách Ježiša Krista. Preto sa predstavuje týmito slovami: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. V Starej zmluve čítame o mužovi menom Eljákim, ktorý mal kľúč od kráľovského domu kráľa Dávida. On rozhodoval o tom, koho vpustí dnu a koho nie, či dvere otvorí, alebo nie (Iz 22:22). Vlastníctvo kľúča mu dávalo mimoriadne právomoci.

Dávidov kľúč v Kristových rukách je symbol jeho právomoci, ktorú má. Len On má kľúč od dvier Božieho kráľovstva. To sú dvere spasenia, ktoré vedú k Bohu. O nich platí, že ich nikto nemôže otvoriť, jedine Kristus. Ani ich nikto nemôže zavrieť, jedine On. Tieto dvere otvára kľúč, ktorým je Kristov kríž. Kríž stojí na prahu dverí, ktoré vedú do Božieho kráľovstva. Iným kľúčom sa tieto dvere otvoriť nedajú. Nemožno ich otvoriť z našej strany, jedine z Božej strany. Lebo našou vinou sa tieto otvorené dvere už raz zatvorili.

Keď si chcel človek v raji zariadiť svoj život bez Boha, zatvorili sa za ním dvere k Bohu. Odvtedy žil pod zatvoreným nebom a pred zatvorenými dverami. Ale keď Kristus hovorí o otvorených dverách, znamená to, že dvere k Otcovi, k trónu milosti sú opäť otvorené. Už viac nemusíme žiť pod zatvoreným nebom a pred zatvorenými dverami ako duchovní bezdomovci. Môžeme opäť vojsť dnu.

Pane, ďakujeme, že nám tvoja obeť na kríži otvorila dvere k Otcovi!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal