Biblia a teológia

22. marec

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Žalm 130:7-8

To, čo o Božom vykúpení vie pútnik s istotou, je to, že je to hojné, plné, dostatočné vykúpenie. To je odpoveď na otázku, ktorá nás môže trápiť. Výkupné bolo zaplatené, ale bude stačiť na môj hriech? Na všetky moje neprávosti? Naozaj bolo zaplatené za všetky moje viny? Pútnik odpovedá: On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Keď zo všetkých, tak zo všetkých. Lebo zaplatí za všetky a to bez výnimky. Toto výkupné pokrýva každý náš hriech a stačí na všetky naše neprávosti, lebo Boh vykupuje nielen z niektorých, ale zo všetkých neprávostí.

Kde však máme hľadať vysvetlenie pre Božie odpustenie i pre Božie vykúpenie? Nie na našej, ale na Božej strane. Nie v nás, akí sme my, ale len v Bohu, aký je On. Lebo u Hospodina je milosť. Milosť znamená, že Boh s nami nejedná tak, ako si zaslúžime: Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich previnení (Ž 103:10). On jedná s nami tak, ako si nezaslúžime: Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti (Ž 103:12).

A tak v pútnikovom svedectve máme odpoveď na tri dôležité otázky. Na otázku: Ako Boh odpúšťa?, odpoveď znie: Skrze výkupné. Vďaka cene, ktorú Boh zaplatil, nie z vlastného vrecka, ale samým sebou, vlastnou krvou. Na otázku: Čo Boh odpúšťa?, odpoveď znie: Všetky naše neprávosti, lebo za všetky bolo zaplatené. A na otázku: Prečo Boh odpúšťa?, odpoveď znie: Pre svoju milosť, tú vernú lásku, ktorou nás miluje. Hriešnik nie je milovaný preto, že je vzácny, ale je vzácny preto, že je milovaný. (M. Luther)

Pane, ďakujeme, že tvoja krv nás obmýva od všetkých našich hriechov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal