Nezaradené

22. november

Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa naplnilo Písmo: Som smädný! Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Ján 19:28-30

Ježiš je ten, kto môže uhasiť  smäd ľudskej duše. Preto volal ľudí k sebe: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa (Jn 7:37-38). Na kríži je však smädný i sám Ježiš. Páľava slnka bežne spôsobila úplnú dehydratáciu zmučených tiel, ktoré nehybne viseli na kríži. Kto však uhasí Ježišov smäd? Vojaci zo súcitu ovlažia jeho ústa octom. Tým sa naplnilo slovo trpiaceho, ktorý v Žalme žalostí: …smäd mi uhášali octom (Ž 69:22).

Ale Ježišov smäd má oveľa hlbšiu príčinu. To nie je len smäd úst. To je smäd toho, kto na kríži nesie trest za hriech sveta. Kto pre náš hriech je oddelený od Otca a opustený Otcom. Táto opustenosť nie je ničím iným než peklom. A peklo je miestom neuhasiteľného smädu. Preto Ježiš volá: Som smädný! Ako boháč v Ježišovom podobenstve, ktorý si v pekle žiadal ovlažiť ústa, tak Ježiš v dôsledku svojej oddelenosti od Otca okúsil peklo za nás. Aby mohol uhasiť náš smäd duše, musel prejsť mučivým smädom miesto nás a za nás.

Ježišovo spásne dielo je týmto hotové. Ježiš vedel, že je už všetko dokonané. Zostáva už len to jediné, zavŕšiť svoje dielo na kríži smrťou. A teraz to príde. Nepredstaviteľné sa stane skutočnosťou. Ten, ktorý bol od večnosti, skrze ktorého bolo všetko stvorené, zomrie na potupnom kríži. Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Ježiš nezomrie v dôsledku utrpenia. On zomrie z vlastného rozhodnutia tak, ako povedal o svojom živote: Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho… (Jn 10:18). My si nemôžeme vybrať, či zomrieme alebo nie. Ježiš si mohol vybrať. A vybral si smrť, dobrovoľne z lásky k nám. On rozhodol o čase svojej smrti. Kedy to bolo? Keď z jeho úst mohlo zaznieť do celého sveta víťazné: Je dokonané!

Pane, v nemom úžase a s hlbokou vďačnosťou stojíme pod tvojím krížom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.