Nezaradené

22. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských veštcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Vtedy hlavný čašník faraónovi povedal: Dnes si spomínam na svoje previnenie. Keď sa faraón rozhneval na svojich služobníkov, uväznil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa telesnej stráže. Jednej noci sa každému z nás prisnil iný, osobne významný sen. Bol tam s nami hebrejský mladík… on nám ich vyložil. Ako nám ich vyložil, tak sa stalo… Nato dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli zo žalára… Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí povedať sen a ty ho vyložíš. Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi.

Genezis 41: 8 – 16

Vo chvíli, keď na faraónovom dvore zavládne úplná bezradnosť, hlavný čašník si spomenie na Jozefa. Spomenie si na svoj sen vo väzení, ktorý sa splnil presne podľa Jozefovho výkladu. A tak Jozefa privedú pred faraóna a my sme zvedaví, ako Jozef pred ním obstojí. Lebo Jozef v tejto chvíli skladá jednu z najťažších skúšok svojho života. Po rokoch strávených vo väzení stojí pred vládcom Egypta. Nevie, či ho ešte pošlú späť do väzenia alebo nie. Vie len jedno, že faraón ho veľmi potrebuje. Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Nikto zo všetkých egyptských veštcov a mudrcov. Počul som, že ti stačí povedať sen a ty ho vyložíš,  hovorí faraón. Ty jediný zo všetkých.

Jozef má naozaj dar výkladu snov. A teraz má životnú príležitosť ukázať sa, „zabodovať“ pred faraónom. Má jedinečnú šancu konečne sa dostať na slobodu, po ktorej tak túži. Ako so svojou šancou naloží? Čo odpovie najmocnejšiemu vládcovi Egypta?  Áno, faraón, máš pravdu. Ja som tvoj muž, ja som ten, ktorého potrebuješ. To, čo nikto iný nedokáže, ja dokážem. Ja vyložím tvoj sen. Nože mi ho hneď rozpovedz. Vari to je to, čo Jozef povie? Nie! Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi.

Nie ja, len Boh! Jozef tu víťazí nad obrovským pokušením pripísať si niečo, čo patrí jedine Bohu. A tým získať pre seba nejakú výhodu. Jozef vlastne ukáže, čo znamená vzdať Bohu slávu. Znamená to nepripísať si nič z toho, čo patrí Bohu, lebo to je svätokrádež. Zároveň sa tu prejaví aj ovocie Jozefovej cesty utrpenia, ktorým je pokora. Skôr ako bol Jozef povýšený, musel byť ponížený, aby sa z neho stal pokorný človek. Dnes nie je až taká núdza o ľudí, ktorí niečo vedia a niečo aj dokážu. Dnes je núdza o ľudí, ktorí niečo vedia aj niečo dokážu a pritom stále zostávajú pokorní pred Bohom aj pred ľuďmi.

Pane, pomôž nám žiť v duchu týchto slov: Nie ja, len Boh!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal