Nezaradené

24. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý. Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho. Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil mu. Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili medzi sebou. Čo je toto za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú? A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji.

Lukáš 4: 31 – 37

Pozoruhodné bohoslužby! Ježiš vyučuje a jeho slovo vyvolá obdiv a úžas medzi poslucháčmi: Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami… Ježiš však nechce náš obdiv, ale našu poslušnosť. Veď obdiv ešte nikoho nespasil. Poslušnosti sa však Ježiš v Kafarnaume nedočká. Preto neskôr nad týmto mestom vysloví svoje beda (Mt 11:23). Veľa videlo, ale pokánie nečinilo.

Ježišovo slovo však vyruší zlého ducha. Dochádza ku konfrontácii Ježiša s mocou temnosti. S jeho príchodom sa moc temnosti mimoriadne zaktivizuje. Ako keby v satanovom kráľovstve spustili alarm, vyhlásili poplach. V bezbožných časoch démoni spia a je im dobre. Ale Ježišovu prítomnosť neznesú. Tak ako tento démon. Doteraz sa neprejavoval. Ale teraz už nedokáže byť ticho. Ježišova prítomnosť ho „na smrť“ predesí. A nielen jeho.

Preto za seba aj za ostatných démonov vykríkne: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Aké potešujúce slová z úst démona! To je výkrik porazeného. Áno, Ježiš prišiel, aby maril diablove skutky (1Jn 3:8). Démon sa však bráni: Viem, kto si. Vtedy vládla predstava, že poznanie mena protivníka dáva tomu druhému prevahu nad ním. Si Boží Svätý. Démon je lepší „teológ“ ako niektorí dnešní teológovia, ktorí popierajú božstvo Ježiša Krista. Ale toto poznanie démonov nespasí. Aj démoni veria a trasú sa (Jk 2:19).Vedia, že Ježišov príchod znamená ich koniec. Medzi ľuďmi je veľa neveriacich, ale medzi démonmi ani jeden. Ježiš však hneď nechá démonovi pocítiť svoju prevahu. Najprv mu pohrozí, aby mlčal, a potom mu rozkáže vyjsť z muža. A tak sa aj stane. Čo sa vlastne stane? Ježiš začína napĺňať svoj vládny program. Zvestuje evanjelium a zajatým oznamuje prepustenie na slobodu. Milostivý rok Pánov je tu! (Lk 4:19) Prišiel s Ježišom a v Ježišovi. A doteraz neskončil. Ako dobre, že nie!

Pane, ďakujeme, že tvoje slovo má moc aj dnes vyslobodiť z moci temnosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal