Nezaradené

24. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.

Genezis 1:26

Keď rozmýšľame o tom, čo znamená byť stvorený na Boží obraz, vždy sa musíme vrátiť k predlohe, podľa ktorej bol človek stvorený. Tou predlohou bol sám Boh. On je originál, my sme „kópie“. Boh, ktorý stvoril človeka, je okrem iného aj kreatívny, tvorivý Boh. To vidíme hneď v prvej kapitole Biblie, pri stvorení  nesmiernej rozmanitosti a pestrosti flóry a fauny, rastlinnej a živočíšnej ríše.

Prečo Boh nestvoril len sto druhov rastlín a kvetov, ale desaťtisíce pestrofarebných rastlín a kvetov, ktoré vydávajú rozmanité vône? Preto, lebo je tvorivý Boh. Prečo nestvoril len desať druhov motýľov, ale niekoľko tisíc druhov, ktoré hýria rozmanitými farbami? Lebo je tvorivý Boh. Prečo nestvoril len niekoľko druhov vtákov a rýb, ale tisíce druhov vtákov a rýb? Preto, lebo je tvorivý Boh.

Stvorenie nie je len dielom úžasnej inteligencie, múdrosti a moci. Zároveň je aj dielom nebeského Umelca. Boh je Autor všetkej krásy stvoreného sveta, lebo On má umelecké, estetické cítenie. Veď ako Boh zhodnotil svoje stvoriteľské dielo? Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré (v.31). Slovo dobré sa však dá preložiť aj slovom pekné. Boh o svojom diele stvorenia hovorí: „Páči sa mi to, veľmi sa mi to páči“. Čo Boh stvoril, je  nielen dobré, ale aj pekné.

Keď stvoril človeka na svoj obraz, tak ho stvoril ako bytosť obdarenú kreativitou a estetickým cítením. Preto my nechceme mať len dobré bývanie, ale aj pekné bývanie. Nechceme len dobré šaty, ale aj pekné šaty. Prečo? Lebo máme cit pre krásu. U niekoho je estetické cítenie viac vyvinuté, u niekoho menej. Preto niekto vytvára umelecké diela a druhý ich zas obdivuje. Dielo jedného povznáša druhého. Umelecká tvorba jedných a umelecký zážitok druhých, to všetko je prejavom toho, že nás Boh stvoril ako tvorivé bytosti s citom pre krásu. Len človek dokáže žasnúť nad dielom Božích rúk a obdivovať dielo ľudských rúk. Tento úžas znovu a znovu zaznieva v tvorbe hebrejských básnikov, žalmistov: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva (Ž 104:24, kat. preklad).

Pane, nechceme len obdivovať tvoje dielo, ale aj oslavovať jeho Tvorcu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal