Nezaradené

25. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.

Genezis 1:26

Boh oznamuje svoju vôľu, svoje rozhodnutie. On tu chce mať človeka na svoj obraz. Človeka, ktorý bude žiť v spoločenstve s Bohom a v poslušnosti Jemu. Toto je veľké Božie áno človeku. Ale človek na toto Božie áno povedal svoje nie. Povedal nie Božiemu obrazu v sebe. Lebo človek nechce byť Božím stvorením, ani Božím obrazom. Radšej chce byť produktom náhody, bytosťou, ktorá nemá pôvod v Bohu a preto sa nemusí ani zodpovedať Bohu.

Čo urobí Boh, keď narazí na toto odmietavé nie zo strany človeka? Zmarí naše nie Božie áno? Nie. Boh, ktorý sa na počiatku rozhodol: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu, sa svojho plánu drží aj naďalej. Ani tvárou v tvár ľudskému nie sa Boží plán nemení. Preto na svet prichádza nový človek,  posledný Adam (1Kor 15: 45). Biblia hovorí, že Kristus je obraz neviditeľného Boha (Kol 1:15). V Kristovi nám Boh postavil svoj obraz pred oči.

Ale aj tomuto vtelenému Božiemu obrazu sme povedali svoje nie. Urobili sme všetko pre to, aby sme tento Boží obraz zniesli zo sveta. Príliš nás obviňoval, príliš nám vstupoval do svedomia. Keď sa postavil vedľa nás, priam to kričalo, ako veľmi sme zdeformovali Boží obraz v nás. A naša snaha zbaviť sa Božieho obrazu medzi nami sa podarila. Zabili sme Ho. Človek, stvorený na Boží obraz, pribil vtelený Boží obraz na kríž.

Ale márne. Ukrižovaný Kristus vstal z mŕtvych. Dnes znovu prichádza za nami, aby v nás obnovil porušený Boží obraz. Chce nás svojím Duchom premieňať na svoj obraz (2Kor 3:18). Taká je Božia konečná a nemenná vôľa, ktorú Boh prvýkrát oznámil v šiesty deň stvorenia, keď povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Raz sme už povedali Božiemu obrazu v nás svoje nie. Ale vďaka Bohu, že môžeme zložiť reparát. Môžeme povedať svoje áno Božiemu obrazu, ktorým je Kristus. A vtedy On začne ako Boží reštaurátor obnovovať aj ten porušený Boží obraz v nás. V Kristovi a skrze Krista sa opäť môžeme stať ľuďmi, stvorenými na Boží obraz. Takými, akými nás Boh chce mať.

Pane, ďakujeme, že si sa nás nevzdal!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal