Biblia a teológia

26. apríl

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!

1. Korinťanom 15:55-57

Ako dosiahol Kristus víťazstvo nad smrťou? Tak, že ju zbavil jej strašnej moci. To, čo smrti dáva takú moc, je náš hriech a Boží zákon. Sú to ako dva piliere, o ktoré sa smrť opiera. Hriech sa totiž stal bránou, cez ktorú smrť vstúpila do sveta. Keby nebolo hriechu, nebolo by ani smrti ako Božieho trestu za hriech. Ale tak ako platí, že všetci zhrešili, platí i to, že všetci musia zomrieť. Preto hriech a smrť sú ako dve strany jednej mince. Pavol nazýva hriech ostňom, alebo žihadlom, ktorým je smrť vyzbrojená. Smrť je ako škorpión, ktorý je vyzbrojený smrteľne jedovatým žihadlom. Aj jedno bodnutie je smrteľné. Lebo kto zhreší, musí zomrieť.

Čo urobil Kristus s naším hriechom, s tým smrteľne jedovatým žihadlom? Nechal sa ním poštípať a uštípať až na smrť, keď vzal náš hriech na seba. Tým prišla smrť o svoju zbraň, o svoje smrteľne jedovaté žihadlo. Ako keď včela niekoho poštípe, čím príde o svoje žihadlo a neskôr uhynie. Preto sa Pavol pýta: Smrť, kde je tvoj osteň?

Tým, že Kristus vzal na seba náš hriech, smrť prišla o svoj prvý pilier, na ktorom bola založená jej moc. Tým, že Kristus zadosťučinil požiadavke zákona, ktorý žiada trest smrti pre hriešnika, smrť prišla o svoj druhý pilier, o ktorý sa opierala. Lebo Ježiš niesol tento trest za nás. Preto už viac nestojíme pred Božím zákonom ako vinní, ale ako nevinní.

Kristus zasadil svojou smrťou smrteľný úder smrti. Smrť našla svoju smrť v smrti Ježiša Krista. Jeho víťazstvo sa odohralo na území smrti. Odohralo sa tak, že Kristus sám umiera a svojou smrťou poráža smrť. Jeho vzkriesenie je už len dôkazom a potvrdením jeho víťazstva, ktoré vybojoval nielen za nás, ale i pre nás. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista! Čo Kristus vykonal, pre nás vykonal.

Pane, ďakujeme, že v tvojom víťazstve je i naše víťazstvo!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal