Nezaradené

26. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Povedal im: Vy ste vyzvedači! Prišli ste obhliadnuť neopevnené miesta krajiny… Nato ich Jozef uvrhol na tri dni do väzenia. Na tretí deň im povedal: Ja sa bojím Boha. Ak ste statoční, nech jeden z vás zostane vo väzení. Ostatní choďte domov a zaneste obilie svojim hladujúcim rodinám. No svojho najmladšieho brata mi priveďte. Tak sa dokáže, že vaše slová sú pravdivé a nezomriete. Oni to aj urobili. Medzi sebou si vraveli: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil o zľutovanie, no nepočúvali sme ho, preto doľahlo na nás toto súženie.

Genezis 42: 9, 17 – 21

Jozef krivo obviní bratov z vyzvedačstva a potom ich na tri dni uväzní. Oni prídu nič netušiac nakúpiť obilie a skončia ako špióni vo väzení. Niečo podobné prežil Jozef pred dvadsiatimi rokmi. Prišiel nič netušiac za bratmi a skončil v cisterne na púšti. Ako oni kedysi spôsobili svojmu bratovi bolesť, úzkosť, strach, teraz niečo podobné spôsobí Jozef svojim bratom. Nie aby sa pomstil, ale aby ich vychovával.

Prečo je dôležité, aby sme na vlastnej koži okúsili to, čo sme my spôsobili druhým? Lebo my nikdy nepochopíme, aké je to zlé, odporné, čo sme urobili druhým, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Nikdy nezistíme, ako to bolí, keď niekoho zraníme, až kým niekto podobne nezraní nás. Preto potrebujeme, aby sa občas vymenili úlohy. Aby sme sa ocitli v koži tých druhých. Tak, ako sa tu bratia ocitli v koži Jozefa.

Boh cez Jozefa prebúdza spiace svedomie bratov. A čím tvrdšie ich vedomie spí, tým tvrdšie ho musí zobúdzať. Aké ovocie prinesie táto tvrdá láska? Bratia sa právom môžu cítiť ukrivdení. Oni naozaj nie sú vyzvedači. Sú krivo obvinení a neprávom uväznení. Ale miesto pocitu krivdy a sebaľútosti ich zrazu počujeme hovoriť: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi… preto doľahlo na nás toto súženie. Hoci sú obvinení z toho, čoho sa nedopustili, pripomenie im to hriech, ktorého sa dopustili. Hriech ich našiel, aj po dvadsiatich rokoch. Lebo náš hriech nás vždy nájde, raz nás určite dochytí. Ak nie tu na zemi, tak na večnosti pred Božím súdom. Keď počujeme bratov hovoriť o ich vine, vieme s istotou jedno: Tu je Boh pri diele. On pripomenie bratom ich starú vinu, o ktorej tu nikto nehovorí. Poznanie hriechu, prebudenie svedomia nespôsobil Jozef svojou manipuláciou, ale Boží Duch svojou mocou. Pre záchranu bratov.

Pane, prosíme, prebúdzaj aj naše spiace svedomie!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.