Nezaradené

27. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko.

Lukáš 6: 46 – 49

Vyznávať Ježiša ako Pána je jedna vec. Poslúchať Ho ako Pána je však druhá vec. Niekto vyznáva, ale neposlúcha. Iný vyznáva a aj poslúcha. Pre jedného je vyznanie náhradou za poslušnosť. Pre druhého je vyznanie spojené s poslušnosťou. Kto oddelí vyznanie od poslušnosti, tomu Ježiš hovorí: Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím? Prečo? Lebo si myslíme, že to stačí. Že stačí Ježišovi preukázať úctu, ale už Mu nemusíme preukázať poslušnosť. Ale na Ježiša naše zbožné slová neplatia. Lebo niet náhrady za poslušnosť, ktorú On žiada od svojich nasledovníkov.

Veď čo charakterizuje pravého učeníka? To, že prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich, hovorí Ježiš. Prečo ľudia prichádzali k Ježišovi? … aby ho počúvali… (Lk 5:15). Keď ide o Ježiša, ide o jeho slovo. Preto je počúvanie také dôležité. V náboženstvách Orientu bolo dôležité videnie. Preto kládli dôraz na okázalé obrady. Bola to pastva pre oči. Ale Písmo kladie dôraz na počúvanie. Veď aj viera je z počutia (Rim 10:11). Najdôležitejší duchovný orgán učeníka nie je zrak, ale sluch. Nie oči, ale uši. Kto má uši na to, aby počul, nech počúva (Mt 11:15). Ale počúvanie má viesť k poslušnosti. Poslucháč slova sa má stať činiteľom slova (Jk 1:22).

Ježiš pripodobňuje poslušného poslucháča k staviteľovi domu, ktorý základy položil na skale. Takto postavený dom odolal povodni. Neposlušného poslucháča však pripodobňuje k staviteľovi domu, ktorý postavil dom na zemi bez základov. A výsledok? Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Životnú stavbu každého poslucháča (ale nielen poslucháča) raz preverí skúška vodou či ohňom (1Kor 3:13). A budú to základy, ktoré rozhodnú, či stavba nášho života pretrvá do večnosti, alebo z nej zostanú len ruiny. A nám oči pre plač.

Pane, pomôž nám nielen počúvať, ale aj poslúchať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal