Biblia a teológia

27. marec

Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane tvoja vôľa! Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Lukáš 22:40-44

Doteraz sme Ježiša videli, ako s neotrasiteľným pokojom a odvahou kráča v ústrety svojej smrti. Opakovane o nej hovorí s učeníkmi, opakovane im pripomína, že musí zomrieť. Oni sú predesení, ale On nie. V Getsemane je zrazu všetko inak. Teraz je predesený aj On. Doľahne na Neho taká úzkosť a hrôza, že sa celý chveje od strachu. Kedy predtým sme videli Ježiša báť sa? Na mori uprostred búrky, keď šlo o život, si pokojne spí. Tu je však plný úzkosti a strachu. Čo sa to s Ním deje?

Evanjelista Lukáš jeho zápas opisuje slovom agónia. Agónia označuje smrteľný zápas, skonávanie. Ale Ježiš predsa ešte neskonáva. Napriek tomu už tu vedie zápas so smrťou, ktorá príde až o hodiny neskôr. Ako je to možné? Kde vidí tú smrť? Vidí ju na dne kalicha, ktorý Mu v záhrade podáva jeho Otec. Kalich sa v Starej zmluve opakovane spomína ako obraz Božieho súdu. Keď zlo, bezbožnosť a bezprávie dosiahlo určitú hranicu, Boh – obrazne povedané -naplnil kalich svojho súdu svojím hnevom a trestom a dal ho vypiť vinným, aby potrestal ich hriech.

Lenže teraz Otec berie kalich svojho súdu a podáva ho jedinému nevinnému so slovami: Vezmi a pi! Keď Syn nazrie do kalicha, jeho čistá svätá duša sa začne chvieť od hrôzy a od zdesenia. Pretože tento kalich je až po okraj naplnený Božím súdom a trestom za hriechy sveta. Boh berie hriechy ľudí všetkých čias, berie hriechy generácií minulých, prítomných i budúcich. Berie hriechy, ktoré sa už stali i hriechy, ktoré sa ešte len stanú. Boh berie i každý tvoj i môj hriech. Nevynechá ani jeden z nich. A tak sa všetky hriechy stávajú predmetom Božieho súdu. Výsledkom tohto súdu je kalich, do ktorého Boh vkladá trest za hriech sveta. Tým trestom je smrť. Nie fyzická, ale duchovná. To desivé oddelenie a odlúčenie od Boha, v ktorom Ježiš okúsi peklo za človeka.

Pane, aký strašný trest sme Ti pripravili svojím hriechom! Odpusť nám!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal