Nezaradené

28. marec

Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo asi šesť hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Ján 4:6-9

Ženu pri studni čaká veľké prekvapenie. Neznámy muž totiž urobí niečo neslýchané. Pýta si od nej vodu: Daj sa mi napiť! Žid by sa nikdy nenapil z nádoby, z ktorej pil Samaritán. Veď medzi Židmi a Samaritánmi vládla  nenávisť, ktorá mala historické príčiny. V ôsmom storočí pred Kristom asýrsky kráľ dobyl Samáriu a časť pôvodného židovského obyvateľstva presídlil a zvyšok sa zmiešal s okolitými národmi. Preto sa čistokrvní Židia pozerali na Samaritánov ako na rasovo, národne i nábožensky nečistých miešancov. Samaritán bola medzi Židmi nadávka, ako je dnes cigáň medzi Slovákmi.

Preto žena neskrýva svoje prekvapenie: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Neskôr sú prekvapení i učeníci, keď vidia Ježiša hovoriť so ženou na verejnosti (Jn 4:27). To by predsa žiadny židovský učiteľ neurobil! Tak čo to teda Ježiš robí? Búra všetky bariéry a predsudky, ktoré oddeľujú ľudí od seba. Búra národnostnú bariéru, keď sa ako Žid rozpráva so Samaritánkou. Búra spoločenskú bariéru, keď sa ako muž rozpráva so ženou na verejnosti. Búra morálnu bariéru, keď sa rozpráva so ženou zlej povesti. Ježišovi nič nestojí v ceste, aby sa priblížil k človeku. Ako dobre, že je to tak!

Niekto môže trpieť tým, že sa iní na neho pozerajú pohŕdavo, zvysoka. Už či pre jeho národnosť, farbu pleti, jednoduchý pôvod či nedostatočné vzdelanie. Trpí pre predsudky svojho okolia voči sebe. Aké potešujúce je vedieť, že Ježiš je iný! Jeho vôbec nezaujíma ani to, kto si, ani to, čo si o tebe myslia druhí. On sa zaujíma o teba, lebo má záujem o teba. A od svojho záujmu o teba sa nedá nikým a ničím odradiť. Tak ako sa nedal odradiť ani ženiným pôvodom, ani jej morálnou skazenosťou, ani jej národnostnou príslušnosťou.

Pane, ďakujeme, že sa na nás nepozeráš očami tých druhých.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal