Téma - Život Krista

1. jún

Kto Ježiša meria ľudskými kritériami, nemôže Mu rozumieť. My chceme, aby bol ako my, aby rozmýšľal ako my, aby sa správal ako my. Ale On nie je ako...

13. máj

Pokiaľ Ježiša hľadáme iba pre tento pozemský život a pre potreby pozemského života, nikdy Ho skutočne nenájdeme. On chce, aby sme Ho hľadali len...