Nezaradené

3. marec

Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? No on hovoril o chráme svojho tela.

Ján 2:18-21

Čo je chrám? Miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Ale ako, keď človek je hriešny a Boh je svätý? Len skrze obeť. Nevinné zviera muselo zomrieť za vinného človeka. Preto bol chrám obetným miestom, kde kňazi prinášali obete Bohu za hriechy ľudu. Na oltári v jeruzalemskom chráme denne zomieralo množstvo zvierat. Ale Ježiš tu hovorí o stavbe iného, nového chrámu, ktorý nahradí chrám v Jeruzaleme. O ňom hovorí: …ja ho za tri dni postavím. Ježiš tak predpovedá nielen zbúranie chrámu, svoju smrť, ale i postavenie chrámu, svoje vzkriesenie, ktoré sa odohrá tri dni po jeho smrti.

Aj tento chrám má svoj oltár. Je ním kríž. Na ňom bola prinesená obeť, tá najdrahšia. Boží Syn bol tou obeťou. O Ňom Ján Krstiteľ povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta (Jn 1:29)! Ale Boží Syn je zároveň i kňazom. Preto je v Písme nazvaný veľkňazom (Heb 4:14). Ježiš je tak v jednej osobe kňazom i obeťou. Je kňazom, ktorý priniesol obeť za hriech človeka, a zároveň je sám tou obeťou. Odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obete, ani kňazov. Obete v jeruzalemskom chráme sa opakovali deň čo deň. Ježišova obeť je neopakovateľná, bola prinesená raz a navždy. Preto sú i kňazi zbytoční. Nemajú čo obetovať. Všetci však môžeme z vďačnosti obetovať svoj život ako živú obeť Kristovi: Pane, keď Ty si zomrel za nás, my chceme žiť pre Teba!

Čítame, že Ježiš peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. On v strede svojej cirkvi postavil iný stôl, svoj stôl. Je to Pánov stôl, pri ktorom sa slávi pamiatka jeho večere. Tento stôl pripomína, že na kríži Ježiš otvoril prameň očistenia, ktorý dokonale očisťuje i nás. Otvoril ho za tú najvyššiu cenu, peniazmi nevyčísliteľnú. Za cenu svojho vlastného života.

Pane, ďakujeme, že si sa stal chrámom, v ktorom máme všetko pre našu spásu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal