Nezaradené

3. marec

Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal. Iba psy prichádzali a lízali mu vredy.

Lukáš 16:19-21

Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, hlása názov jedného filmu. To vyjadruje presvedčenie mnohých ľudí o tom, čo je lepšie. Ale my nemáme vždy na výber. Nemôžeme si vybrať svoj údel, aspoň nie ten časný. Aj keby sme chceli svoj pozemský život prežiť ako bohatí a zdraví ľudia, môžeme to ovplyvniť len do určitej miery. Čo však môžeme ovplyvniť, je náš večný údel. Ježiš v podobenstve o bohatom a chudobnom ukazuje, ako súvisí náš časný údel s naším večným údelom.

V prípade hlavných postáv podobenstva nám najprv udrie do očí sociálny kontrast. Jeden je bohatý, druhý chudobný, jeden je milionár, druhý je žobrák. Životný štýl bohatého je z pohľadu druhých závideniahodný. Život žobráka je zas poľutovaniahodný. Čo chce povedať tento kontrastný údel? Že byť bohatým je zlé, odsúdeniahodné a byť chudobným je dobré, chvályhodné? Nie. Týmto sociálnym kontrastom nás chce Ježiš pripraviť na duchovný kontrast.

Vina bohatého nie je v tom, že je bohatý, ale že je bezcitný. Pri jeho dverách leží žobrák, ktorého necháva bez pomoci. Boh hovorí k boháčovi cez žobráka, ale boháčovi to nič nehovorí. Má pre neho zatvorený dom, lebo má pre neho zatvorené srdce. Ešte i psy sa chovajú k žobrákovi milosrdnejšie ako on! A tak jediné, čo Ježiš môže o ňom povedať je to, že je bohatý. Keď sa o človeku nedá nič viac povedať, tým je vyjadrená celá jeho úbohosť. Úbohý boháč!

Na druhej strane žobrák nemá nič z toho, čo má bohatý. Ale má niečo, čo bohatý nemá, má meno. Je to jediný krát, čo Ježiš dáva niektorej postave vo svojich podobenstvách meno. Niekto pozná žobráka podľa mena. Kto je to? To prezrádza meno žobráka. Lazár znamená Boh je pomoc, v Bohu je moja pomoc. Zdanlivo je žobrák bez pomoci, lebo nemá človeka, ktorý by mu pomohol. Ale v skutočnosti bez pomoci je ten, kto nemá ani človeka, ani Boha. A to žobrák nie je. Boh ho pozná podľa mena a on pozná Boha ako svoju pomoc. Lazár je síce žobrák, ale Boží. Patrí Bohu, má vzťah s Bohom, je vzácny pre Boha.

Pane, odpusť nám, keď my, bohatí, prehliadame Lazarov pri našich dverách!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal