Žalmy

Žalmy – otázky a odpovede

Christoper ASH odpovedá na otázky účastníkov konferencie Máme čo zvestovať po tom, čo odprezentoval sériu prednášok o Žalmoch. Prednášky si môžete vypočuť tu. Pri tejto príležitosť Christopher odpovedal aj na niekoľko otázok z iných oblastí a tento záznam si môžete vypočuť tu.

OTÁZKA: Majú Žalmy ako celok jednu ústrednú tému?


OTÁZKA: Sú Žalmy zbierkou náhodne usporiadaných piesní a modlitieb, alebo sú usporiadané podľa nejakého kľúča?


OTÁZKA: Sú nadpisy v Žalmoch inšpirované?


OTÁZKA: Poukazujú všetky Žalmy na Ježiša, alebo iba niektoré?


OTÁZKA: Sú preklínajúce Žalmy použiteľné pre kresťana?


OTÁZKA: Je opodstatnené používanie Žalmu 23 pre osobnú pastoráciu umierajúcim ľuďom, ak sa tento Žalm v prvom rade vzťahuje na Mesiáša?


OTÁZKA: Mohol sa Ježiš modliť Žalm 51?


OTÁZKA: Je na tom niečo zlé, ak pri čítaní Žalmu 139 vynecháme záverečné verše (ktoré tam zdanlivo nepatria)?


OTÁZKA: Aký význam v Žalmoch majú ľadviny?


OTÁZKA: Ak by ste mali neveriaceho priateľa, ktorý s vami chce čítať Bibliu, začali by ste so Žalmami?


OTÁZKA: Počuli ste niekedy kázať kazateľa Žalm nezdravým – moralistickým spôsobom?

Christopher Ash

je kazateľom, učiteľom a spisovateľom. Do roku 2015 slúžil ako riaditeľ Proclamation Trust’s Cornhill Training Course v Londýne. Jeho hlavným autorským projektom je čítanie, zvestovanie a modlitby Žalmov. V roku 2015 bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať. Jeho prednášky z konferencie si môžete vypočuť TU.