Nezaradené

3. november

Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z Gileádu… Júda povedal svojim bratom: Čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme naňho ruky, veď je to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli. Keď tadiaľ prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k bratom a povedal: Chlapec tam nie je. Kam sa len podejem?

Genezis 37:25 – 30

Nielen Rúben ale aj Júda má snahu zachrániť Jozefa. Keď sa Rúben načas vzdiali, ostatní bratia sa stále zahrávajú s myšlienkou zabiť Jozefa. Preto keď sa na obzore nečakane zjaví karavána kupcov, Júda pohotovo využije príležitosť a hovorí: Čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom… Júda proti nenávisti bratov postaví vidinu zisku. To je majstrovský psychologický ťah, ktorý vychádza z poznania človeka, jeho chamtivosti. Lebo vidina zisku má neraz priam zázračný účinok na ľudí. Tak ako aj v tomto prípade: Bratia ho poslúchli.  Jozefa nezabijú, ale predajú. Zbavia sa ho a ešte aj na ňom zarobia.

Júda dosiahne svoje, môže byť spokojný. Aj bratov uspokojil aj Jozefovi život zachránil. Aj vlk sa nažral, aj koza zostala celá. Naozaj? Júda si zvolí cestu kompromisu, Jozefa nezabiť, ale predať. Jeho plán uspel. Ale je morálny kompromis úspechom? Ísť cestou morálneho kompromisu znamená zvoliť si cestu menšieho zla. V politike možno existuje voľba menšieho zla. Aj v iných oblastiach má rozumný kompromis svoje miesto. Ale kompromis so zlom nemá miesto. Buď som celý na strane dobra, alebo sa previním voči dobru.

Júdu usvedčuje jeho vlastný argument, keď hovorí: … nevzťahujme naňho ruky, veď je to náš rodný brat. Ten istý argument, ktorý hovorí proti zabitiu brata, rovnako hovorí aj proti predaju brata do otroctva. Prečo Júda nie je dôsledný, ale si zvolí cestu menšieho zla? Pretože zlu v sebe i okolo seba treba odporovať v začiatkoch. Júda nevyužije príležitosť na začiatku, nepostaví sa vedľa Rúbena. Preto sa neskôr zmôže len na kompromis. Lebo keď sa už zlo dá do pohybu, je oveľa ťažšie sa mu vzoprieť ako na začiatku. A potom jediné, na čo sa ešte človek zmôže, ak vôbec, je cesta morálneho kompromisu. Voľba menšieho zla, ktoré je však zlom tak či tak.

Pane, odpusť nám všetky naše kompromisy so zlom!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal