Nezaradené

31. marec

On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem! Žena mu odpovedala: Nemám muža. Nato jej Ježiš povedal: Správne si povedala: Nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Žena mu odpovedala: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať.

Ján 4:16-23

Rozhovor o vode života sa mení na rozhovor o žene. Ježiš ju konfrontuje s jej minulosťou, na ktorú by ona najradšej zabudla. Konfrontuje ju s jej hriechom, ktorý vlečie celé roky so sebou. Dotkne sa jej súkromia, ktoré si každý úzkostlivo stráži. Vstúpi až do jej spálne, odhalí jej intímny život.

Prečo zrazu Ježiš mení tému rozhovoru? On ju v skutočnosti nemení. On len ukazuje, že živá voda, ktorú On ponúka, je pre ľudí, ktorí sú ochotní vysporiadať sa s hriechom vo svojom živote. Je len pre kajúcnych, ktorí spoznali, že pred Bohom stoja ako ľudia, ktorí morálne skrachovali. Naša vina musí byť najprv odkrytá naším vyznaním, aby potom mohla byť prikrytá Božím odpustením.

Ale kto chce byť konfrontovaný so svojou vinou? Ani žena nie. Preto rýchlo zmení tému, uniká do rozhovoru o náboženstve. To je bezpečná pôda. Tam jej nič nehrozí. Nezáväzný rozhovor o tom, ktorá cirkev či viera je tá pravá, ktoré obrady a formy uctievania sú správne. Ale takéto rozhovory nikam nevedú. Len odvádzajú pozornosť od podstaty veci. Lebo nás nespasí žiadne náboženstvo. Ani cirkev, ani obrady, ani sviatosti.

Nás môže spasiť len Osoba, ktorou je Ježiš Kristus. Ten, ktorý tu stojí pred ženou, aby ju postupne priviedol k poznaniu toho, kým je On. Veď už na začiatku jej hovorí: Keby si vedela, kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť (Jn 4:10)! Keby si vedela! Prečo je také dôležité to vedieť? Pretože bez poznania Ježiša, toho kto je On, niet riešenia pre náš vnútorný smäd duše. Niet pre nás záchrany. Lebo prameň vody, ktorá prúdi do večného života, môže v nás otvoriť jedine On. A On ho otvára v živote tých, ktorí s Ním vstúpia do vzťahu osobnej viery. Tak, ako sa to stane i v prípade tejto ženy.

Pane, staň sa i nám tým prameňom vody, ktorá dáva večný život!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal