Nezaradené

4. december

Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabbúni! čo znamená: Učiteľ! Ježiš jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom: Videla som Pána, a že tieto veci jej on povedal.

Ján 20:16-18

Len jedno slovo stačilo na to, aby sa Máriin život odteraz zmenil na nepoznanie, a tým slovom bolo jej vlastné meno. Ako je to možné? Tak, že jej meno zaznelo z úst vzkrieseného Ježiša,  jej milovaného Pána: Ježiš ju oslovil: Mária! Z uplakanej a zlomenej ženy sa v tej chvíli stane nový človek. Len stretnutie so živým Kristom dokáže spôsobiť takúto premenu ľudského života.

Mária sa ako prvá dozvie, že Ježišova smrť a vzkriesenie vytvorili nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. S touto správou má ísť k učeníkom, ktorých Ježiš nazýva svojimi bratmi: …choď k mojim bratom a povedz im. Pred svojou smrťou ich Ježiš nazval svojimi priateľmi (Jn 15: 15). Teraz ich nazve svojimi bratmi.

Predtým ich spájalo puto lásky. Teraz ich spája nové, pokrvné puto vytvorené jeho obeťou na kríži. Je to niečo neslýchané! Oni a jeho bratia? Áno, oni. I Peter, ktorý Ho hanebne zradil? Áno, i on. I tí, ktorí sa na Ňom pohoršili a opustili Ho? Áno, i oni. On sa nehanbí priznať sa ako k svojim bratom práve k tým, ktorí sa ešte nedávno hanbili a báli priznať sa k Nemu.

Prečo sú učeníci Ježišovými bratmi? Lebo majú s Ním spoločného Otca v nebi: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi. Neuveriteľné! Doteraz bol Boh len Ježišovým Otcom. Od Veľkej noci je aj naším Otcom. Ježiš je Boží Syn od večnosti na základe svojej božskej prirodzenosti. My sme adoptovaní Boží synovia a dcéry na základe milosti.

Boží Syn sa stal ľudským dieťaťom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. A teraz vzkriesený Ježiš oznamuje: Stalo sa. Cesta k Bohu ako Otcovi je otvorená. A tu sú už prví synovia (a dcéry) Božie. Vďaka Kristovej obeti je na zemi založená Božia rodina, ktorá má v Bohu svojho Otca a v Ježišovi svojho Brata. Vari si môžeme priať niečo viac?!

Pane, len žasnúť môžeme nad milosťou, ktorej sa nám dostalo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal