Nezaradené

5. november

Nato vzali Jozefove šaty, zabili kozľa a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: Toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie. Keď si ich pozrel, povedal: To sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky dcéry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych. Takto ho oplakával otec. Midjánčania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.

Genezis 37:31 – 36

Kto je v tomto príbehu na tom horšie? Jozef či jeho bratia? Obeť či páchatelia? Na prvý pohľad je na tom horšie Jozef, obeť. Jemu ublížili, voči nemu sa previnili. On doplatil na nenávisť svojich bratov. Jeho treba ľutovať. Naozaj? Byť obeťou je zlé, ale byť páchateľom je z Božieho pohľadu oveľa horšie. Je zlé byť obeťou previnenia sa druhého. Ale je oveľa horšie previniť sa voči druhému.

Jozef z vonkajšieho pohľadu najprv upadne do rúk bratov, ktorí ho chcú zabiť. Potom padne do cisterny, do ktorej ho hodia. Nakoniec padne do otroctva, keď ho bratia predajú za dvadsať strieborných. Veľký pád! Z otcovho miláčika doma až na úroveň otroka v cudzine. Ale Jozefovi bratia padnú oveľa hlbšie. Padnú do hriechu, do veľkej viny voči svojmu bratovi. Oni ho majú na svedomí. A to z pohľadu Biblie je oveľa hlbší pád ako ten Jozefov.

Jozefov pád je viditeľný, ale týka sa len jeho vonkajšej situácie, jeho postavenia. Ich pád je síce neviditeľný, lebo je vnútorný, ale o to je väčší. Lebo sa týka ich vnútorného stavu. Toho, ako sú na tom pred Bohom. Ako? Zle, veľmi zle. Jozef je na tom ako otrok zle pred ľuďmi. Bratia sú na tom ako vinníci zle pred Bohom. Preto pred Bohom je vždy na tom horšie páchateľ ako obeť. Je na tom horšie morálne, duchovne aj charakterovo.

Ako neskôr uvidíme, cesta z pádu do hriechu bude pre Jozefových bratov veľmi dlhá, ťažká a bolestivá. Lebo je ľahšie sa do hriechu zamotať, ako sa z neho vymotať. Ale vďaka Bohu, že cesta späť je možná. Nielen pre Jozefových bratov, ale aj pre nás.

Pane, pomôž nám, aby nám viac záležalo na tom, ako sme na tom pred Tebou než pred ľuďmi!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.